Hållbarhet

Simulatorer från Atlas Copco ger din verksamhet mervärde genom att förbereda medarbetarna för de svåra utmaningar som de dagligen ställs inför i sina arbeten

Verklighetsbaserade

Våra simulatorer är byggda utifrån konstruktionsritningarna för verkliga maskiner

Flexibilitet

Våra simulatorer kan konfigureras för användning på ditt språk

Produktbeskrivning

Atlas Copcos simulatorer är byggda utifrån konstruktionsritningar för verkliga maskiner. Alla program och reglage är riktiga maskinkomponenter, vilket ger exakt samma känsla som att använda verklig Atlas Copco-utrustning. För att skapa ett realistiskt synfält och en verkligare upplevelse använder Atlas Copcos simulator samma hytt som i den riktiga utrustningen. Inne i hytten finns flera LED-skärmar som visar simuleringen i realtid.


För att utnyttja den aktuella sessionen är en stor skärm monterad utanför hytten, så att en liten grupp förare kan titta på och lära sig. Simulatorerna inkluderar fullständig dokumentation vad gäller handböcker och snabbstartguider. De kan även fjärruppdateras och simulatordiagnostiken kan övervakas via internet.


SmartROC D65-simulatorn är utformad med en rad övningsscenarier där du kan öka dina maskinkunskaper. Simulatorn har alla originalkomponenter och reglage integrerade i en originalhytt.


Tillgängliga format: fullständig hytt


Hämta

Mer om SmartROC D65-simulatorn