Ett omfattande sortiment.

En komplett lösning.

Snabb och tillförlitlig.

Foderrör

   


Foderrörssortiment Styrledsgänga, trapetsformad gänga, repgänga och foderrör.

Foderrörsdragare Med en foderrörsdragare kan föraren använda borrhuvudet för att avlägsna foderröret från hålet.

Extrautrustning

Vi erbjuder ett komplett utbud av extrautrustning som kompletterar foderrören.

   


Bajonettmedbringare I vissa markförhållanden kan jordborrningssystemet dra nytta av roterande foderrör. Med bajonettmedbringaren kan du rotera de inre och yttre strängarna oberoende av varandra.

Duplexöverdel Med duplexöverdelen kan du borra med olika borrkronsalternativ samtidigt vid jordborrning.

Solida medbringaröverdelar De robusta värmebehandlade medbringaröverdelarna gör att du kan driva foderröret när roteringsmetoder används, och kan även användas som en foderrörsdragare.

Certifierade foderrörsdragare Vid lyft och hängning av foderröret på arbetsplatsen kan certifierad lyftutrustning krävas.

Foderrörsskor Vi erbjuder ett brett sortiment av foderrörsskor för att hantera varierande formationer, från TC-dubbelväggsinsatser, Nutty Crunch- och TC-svetsblock (avbildat) för specialtillämpningar.

Fångstverktyg Om foderröret delar sig eller bryts i hålet finns det en rad olika spjut för att hämta upp strängen.