PARD main image

PARD

Marknadens mest kostnadseffektiva hål.

Kontakta oss

Servostyrd slående rotationsborrning (Percussive Assisted Rotary Drilling – PARD)

PARD är den nya sättet att borra snabbare och effektivare. Med en snabbare borrsjunkning får du rakare borrhål, enklare påhugg och ökad produktivitet, vilket minskar den totala borrningskostnaden.


Anpassat för standardborraggregat för spränghålsborrning

Systemet kan anpassas till standardborraggregat för spränghålsborrning och borrsträngar. Resultatet är en kombination av slageffekt och rotationskraft som förbättrar borrsjunkningen avsevärt.


Enkel att installera och använda

Secoroc PARD-systemet är reversibelt och kan enkelt anpassas till befintliga borrprojekt. Du behöver bara lägga till en oljeledning och ett startborrör. När rätt startborrör, hammare och borrkrona har monterats är det bara att justera luftflödet, ställa in frekvensen och sedan börja borra. Med PARD-systemet blir påhuggen enklare och borrningen stabilare.