Boltec SL

Ett mekaniserat bultningsaggregat med låg profil byggt för gruvdrift vid låg takhöjd med så låga höjder som 1,8–2,2 m.

Kontakta oss

Tryggt och säkert

Operatören kan säkert ladda bultar utan att ge sig in på osäkrad mark tack vare bultningsenhetens unika invikningsfunktion.

Bultning vid låg profilhöjd

Boltec SL är ett mekaniserat bultningsaggregat med låg profil optimerad för arbeten med låg takhöjd.

Låg bultningsenhet

Den lilla bultningsenhetens minskade längd och den enkla bultladdningen innebär att du kan arbeta i mindre utrymmen och få mer gjort.

Superkort bergborrmaskin

Boltec SL är ett mekaniserat bultningsaggregat med låg profil byggd för arbeten med låg takhöjd med så låga höjder som 1,8–2,2 m. För maximal produktion vid bultningstillämpningar med låg profil levererar COP 628 bergborr 6 kW uteffekt. Helt mekaniserad enkel bultmontering, och det unika bultladdningssystemet gör bultning säkrare och enklare. Boltec SL överensstämmer till hög grad med Boomer S1-profilortdrivningsmaskinen för att hålla reservdelsinnehavet till ett minimum. Boltec SL är den mest avancerade och produktiva helt mekaniserade bergbultningsriggen i sin storleksklass.