โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

Whether you represent the rail industry, the heavy-duty vehicles industry or the bus industry, our compressors offer suitable and reliable solutions. Our competence is to adapt our products to the most demanding needs in terms of size, energy, noise or climatic conditions …

We come up with the best solutions to optimize our customers' vehicles availability and lower the downtimes. All our solutions are built with this in mind and you can take it a step further when using our oil-free air compressor, lowering filter changes and avoiding oil drains to reduce your maintenance costs.

You can also rely on Atlas Copco global presence to always find aftermarket and service support close to the vehicle operating location, in more than 180 countries !

Atlas Copco Railway - SFR Stockholm

Oil-free Scroll Compressor SFR 2-12

The SFR orbiting scroll compressor is an oil-free, low maintenance compressed air solution validated for all mobility applications. Reliable, rated for a 100% duty cycle and suited for the harshest conditions. The SFR offers performance and flexibility with low noise levels, vibrations and life cycle costs. To be installed on top of, inside or underneath the vehicle; special light-weight models for electric and hybrid buses. Available from 200 to 1550 l/min (7 to 55 cfm) free air delivery.
Railway GAR

Oil-injected Screw Compressor GAR 5-37

The oil-injected, air-cooled GAR 5-37 screw compressors are designed for mobility applications in extreme ambient conditions. They are a reliable, compact, low-weight, low-noise solution meant to be installed on top of, inside or underneath the vehicle. Available from 500 to 4500 l/min (18 to 160 cfm) free air delivery
Atlas Copco Railway - LFpR

Oil-free Pantograph Compressor LFpR/LFxR

For use on any electrically driven vehicle with a pneumatic pantograph, LFpR and LFxR oil-free piston pantograph compressors offer a space-saving design, easy installation and low maintenance. Available from 40 to 83 l/min (1.4 to 3 cfm) free air delivery.
LFxR 0.7-1.0 FF DC Pantograph, Oil-free Piston Railway Compressor with SDR Railway Membrane Dryer?

Oil Lub Piston LER LTR & Oil-Free Piston LFR

Space and reliability are key when it comes to air supply in mining equipment and service vehicles. Our range of hydraulic driven compressors is made specifically for these applications. You can chose your hydraulic piston solution from our oil injected LE range, our oil-free LF or the LT high pressure variants up to 30 bar.

With a proven reliability in the field of thousands of compressors, we deliver compressors that can be trusted in a cost effective solution. It comes in a tiny package that can be adapted with options like vibration dampers, pressure switches or heavier duty air filtration for the toughest environments.

Available from 140 to 1100 l/min (5 to 39 cfm) free air delivery.