Atlas Copco Rental India leverer den nødvendige luftforsyning i forbindelse med flere testprojekter for lækager i underjordiske olielagre

Antwerpen, Belgien – 19. maj 2015: Atlas Copco Rental India hjælper SK Engineering & Construction og tre andre virksomheder med tilsvarende løsninger til test af nybyggede underjordiske olielagre vedrørende potentielle lækager.

19. maj 2015

140 fod under jorden i den sydlige del af Indien blev flere førende byggefirmaer hyret til at bygge enorme huler til oplagring af råolie i staterne Andhra Pradesh og Karnataka. Atlas Copco Rental India blev derefter kontaktet af hver af dem og bedt om at udarbejde en løsning, som giver dem det nødvendige udstyr og viden til gennemteste de nybyggede huler for lækager, før de fyldes op.

Råolien vil blive opbevaret i potentielt lang tid, og skal kun anvendes i tilfælde af nødsituationer, såsom naturkatastrofer eller andre store begivenheder. Lækager må absolut ikke ske på noget tidspunkt, når først råolien er inde i hulerne. For at sikre, at hulerne er 100 % lufttætte, har Atlas Copco Rental India udarbejdet en teknisk løsning til at fylde huler med luft og måle, om det kunne bevares der i en periode på 4 til 5 dage.

Med tanke på både omkostningerne for kunderne og de tekniske krav foreslog Atlas Copco Rental India en kombination af Z og PT eldrevne oliefri kompressorer og GA-kompressorer med olieindsprøjtning sammen med alle nødvendige luftslanger og andet tilbehør, hvorefter kunderne kunne gennemgå og godkende forslaget.

Vejret gav en ekstra udfordring ved en af disse tests: Regntiden var i fuld gang, og en cyklon ramte lokaliteten, hvilket umuliggjorde al kommunikation og transport i fire dage. Heldigvis var Atlas Copco Rentals ingeniører velforberedte, udstyret levede op til udfordringen, og projektet kørte sikkert og problemfrit på alle tidspunkter. Ydermere: Takket være den ekstra indsats fra ingeniørernes side og kompressorernes effektivitet blev testen gennemført flere dage før den forventede dato. Hvad der overbeviste kunderne i første omgang, var de gode referencer, som Atlas Copco Rental India var i stand til at præsentere. Og denne type projekt kan helt sikkert kun bekræfte dem!

“ I løbet af projektet greb vi muligheden for at vise anlægsstedet til andre potentielle kunder, og disse virksomheder besluttede sig også for at samarbejde med os og lejede adskillige ZT’er, GA’er og PTS'er til installation i forbindelse med lignende projekter. ”

Janshruti Mehta , National Sales Manager

For yderligere oplysninger, kontakt


Atlas Copco er en af verdens førende leverandører af bæredygtige produktivitetsløsninger. Koncernen betjener kunderne med innovative kompressorer, vakuumløsninger, luftbehandlingssystemer, udstyr til byggeri/anlæg og minedrift, elværktøj og montagesystemer. Atlas Copco udvikler produkter og service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, sikkerhed og ergonomi. Virksomheden blev grundlagt i 1873, er hjemmehørende i Stockholm i Sverige og når ud til mere end 180 lande på verdensplan. I 2015 havde Atlas Copco over 43.000 medarbejdere og en indtjening på SEK 102 mia. (EUR 11 mia.).


Specialty Rental er en afdeling inden for Atlas Copcos bygge- og anlægsteknikområde. Den leverer midlertidige udlejningsløsninger til luft, nitrogen, damp og strøm til kunder i branchesegmenter i hele verden. Speciallejeservice tilbydes af flere brands. Divisionens hovedkvarter er placeret i Houston, USA.