Luk

Tilgængelighed

Vores erklæring

Hos Atlas Copco Group tror vi stærkt på mangfoldighed og inklusion. Vi bestræber os derfor på at give alle vores besøgende en ensartet oplevelse på vores websteder, en oplevelse, der både er imødekommende og tilgængelig.

Vi arbejder aktivt på at skabe en tilgængelighedskultur i vores design, indhold og udviklingsfællesskab. Vores mål er at levere en weboplevelse, der overholder WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) version 2.1, niveau AA

 

Eftersom vi er i begyndelsen af denne vigtige rejse, og dette er en løbende proces, forpligter vi os til at skabe inkluderende indhold og design, der imødekommer vores brugeres forskellige behov.

Hvor tilgængeligt er webstedet?

Vi har taget skridt til at forbedre læsbarheden af links på vores websted samt at forbedre tastaturnavigation.

Selv om vi anerkender, at visse områder på vores websted ikke er fuldt tilgængelige, forpligter vi os til at gøre fremskridt i retning af at skabe en fuldt tilgængelig weboplevelse.

Dette websted er delvist kompatibelt på grund af de manglende overholdelsesområder angivet nedenfor.

Tastaturnavigation

Vi anerkender, at udelukkende brug af tastaturet til at navigere på webstedet kan føre til visse begrænsninger, især med hensyn til fanerækkefølge.

Farvekontrast

Visse tekstelementer og interaktive elementer har utilstrækkelig kontrast i forhold til deres respektive baggrunde eller omgivende farver. Desuden har visse grafikker også utilstrækkelig kontrast. 

Tekstalternativer på billeder

På vores websted kan brugere opleve billeder, der mangler relevant beskrivende alternativ tekst samt dekorative billeder, der indeholder alternative tekster.

Overskriftsstruktur

Den visuelle overskriftsstruktur afspejles ikke altid i koden, hvilket medfører, at nogle overskrifter ikke genkendes som sådan af skærmlæsere. I nogle tilfælde stemmer det visuelle overskriftshierarki og det semantiske hierarki ikke overens.

Formularetiketter

Visse formularelementer har ikke nøjagtige etiketter, som beskriver formålet med og funktionaliteten af kontrolelementer i formularer som f.eks. tekstfelter og knapper. Uden korrekte etiketter kan brugere, især dem, der bruger hjælpeteknologier, have svært ved at forstå og interagere med formularer på vores websted.

Tabeller

I nogle tabeller er tabeloverskrifterne ikke korrekt markeret, hvilket gør det sværere at forstå tabellen, når der bruges en skærmlæser. Derudover kan der være tabeller, der mangler en tabeltekst.

Links

Visse links har ikke-beskrivende ordlyd, f.eks. "Læs mere" eller "Klik her", hvilket gør dem udfordrende at bruge for brugere med skærmlæsere. Desuden kan visse komponenter have flere redundante links eller ikke have tekst eller en passende etiket, hvilket kan skabe forvirring for brugerne, især dem, der er afhængige af hjælpeteknologier som f.eks. skærmlæsere.

Videoindhold

Videoindhold kan mangle undertekster, og i nogle tilfælde også lydbeskrivelser af det visuelle indhold i videoen. 

Dokument/brochure

Visse PDF-dokumenter på webstedet er ikke korrekt tagget til at være kompatible med hjælpeteknologier til læsning. Desuden kan nogle PDF-dokumenter have forkert læse- og fanerækkefølge, og nogle billeder og grafik kan mangle eller have forkerte tekstalternativer.

Vores tilgængelighedsrejse fortsætter. Vi scanner regelmæssigt webstedet for at bekræfte løsninger på kendte problemer og planlægge afhjælpning af eventuelle nye problemer. Det er vores ambition at afhjælpe alle kendte tilgængelighedsproblemer inden juni 2025.

Hvad skal du gøre, hvis du ikke kan få adgang til dele af dette websted?

Hvis du har et problem, kan du sende en e-mail til os, så vender vi tilbage til dig for at sikre, at dine behov bliver opfyldt, og sikre, at der tages de nødvendige skridt, så problemet ikke opstår igen i fremtiden. ​

Hvis du har kommentarer til, hvordan vi kan forbedre din oplevelse, kan du kontakte os pådigital.accessibility@atlascopco.com.

Sådan har vi testet dette websted

Vi har udført en selvevaluering (intern test) på www.atlascopco.com og www.atlascopcogroup.com med værktøjer som Lighthouse/Wave og ved en manuel audit på tilfældige sider inden for vores domæner.

Den seneste evaluering blev udført den 19. december 2022.

Erklæringen er sidst blevet opdateret den 24. april 2023.