Luk

De højeste etiske standarder

Vi ønsker at leve op til de højeste etiske standarder, fordi det er den rigtige måde at drive forretning på. Vi mener, at vækst på den rigtige måde betyder, at vi skal opretholde vores nultolerance over for korruption og en stærk forpligtelse til at respektere menneskerettighederne.                   

Atlas Copcos medarbejdere

Vi bestræber os på at være en god virksomhedsborger, der fremmer den økonomiske udvikling i lokalsamfundene gennem betaling af skatter, pension og sociale bidrag. Se Atlas Copco Groups årsrapport for at få yderligere oplysninger (du omdirigeres til Atlas Copco Groups hjemmeside på engelsk).

Vi arbejder konstant på at beskytte vores medarbejdere og virksomheder mod risici og på at fremme bedre standarder i samfundet.

Vores samarbejdspartnere forventes at tilpasse sig vores standarder for sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet.Læs mere om vores forventninger til, og hvordan vi støtter vores samarbejdspartnere.

Vi har klare standarder for forretningsadfærd og retningslinjer for, hvornår vi skal anmelde forseelser. Læs mere om vores adfærdskodeks og overensstemmelseskrav.

Alle vores interessenter er velkomne til at bruge vores system til anmeldelse af forseelser, Atlas Copco Group SpeakUp, hvis de har mistanke om en overtrædelse af vores adfærdskodeks eller de standarder, vi har forpligtet os til at overholde.

Få mere at vide om vores mål, målsætninger og resultater på dette område og om, hvordan vi bidrager til relaterede mål for bæredygtig udvikling.

Læs mere om vores etiske standarder på Atlas Copco Groups hjemmeside (på engelsk)
Discussion and laughter between employees.
Læs mere om vores etiske standarder på Atlas Copco Groups hjemmeside (på engelsk)