Luk

Atlas Copco Groups mål

Atlas Copco Groups mission er at være en del af løsningen for en bedre fremtid. Det betyder innovation med et langsigtet perspektiv, der giver vores kunder mulighed for at bidrage til den bedste samfundsudvikling. Det betyder, at vi minimerer miljøpåvirkningen fra vores drift og produkter. Det betyder også, at vi skal sikre, at vores medarbejdere er sikre og sunde, og at vores virksomhed forbliver lean og effektiv. Vi ønsker også at leve op til de højeste etiske standarder med nultolerance over for korruption i hele værdikæden.

For at levere bæredygtig værdi for alle interessenter fokuserer vi på følgende områder inden for bæredygtighed: Produkter og service, mennesker, sikkerhed og velvære, etik, klima og miljø. Sammen med rentabilitet og vækst betragter vi disse områder som nødvendige for at opnå succes på lang sigt. Fremskridt i forhold til de mål, der er fastsat på disse områder, er en del af den variable løn til såvel direktionen som andre medarbejdere.  

Atlas Copco Groups fokusområder for bæredygtig vækst

Financial focus area image

Finansielle mål

 • Omsætningsvækst målt over en forretningscyklus skal være 8 %.
 • Vedvarende høj forrentning af den kapital, der anvendes, ved konstant at stræbe efter optimal drift og vækst.
 • Indtjeningen som udbytte til aktionærerne skal være ca. 50 %.

Employees in the Wuxi compressor plant in China

Mål for ansatte

 • 30 % kvindelige medarbejdere i 2030.
 • Atlas Copco Groups medarbejdere er enige om, at de har en samhørighedsfølelse overfor virksomheden – over den globale standard, der er angivet af leverandøren af medarbejderundersøgelsen, og en konstant stigning.
 • Atlas Copco Groups medarbejdere er enige om, at vi har en arbejdskultur med respekt, retfærdighed og åbenhed – over den globale standard, der er angivet af leverandøren af medarbejderundersøgelsen, og en konstant stigning.
 • Atlas Copco Groups medarbejdere er enige om, at der er mulighed for at lære og vokse i virksomheden – over den globale standard, som er angivet af leverandøren af medarbejderundersøgelsen, og en konstant stigning.

hand business men and women who shaking hands

Ethics targets

 • 100% of employees have signed the Group’s Code of Conduct compliance statement annually.
 • 100% of new employees have participated in the Group’s ethics training within 12 months of joining the company.
 • 100% of employees have participated in the Group’s ethics training every other year, starting 2023.
 • 100% of significant suppliers have confirmed compliance with the Group’s Code of Conduct.​
 • 100% of significant distributors have confirmed compliance with the Group’s Code of Conduct.​

Man working in production with safety glasses.

Sikkerheds- og velværemål

 • Atlas Copcos medarbejdere er enige om, at virksomheden har en oprigtig interesse i deres velbefindende. Bedømmelsen i medarbejderundersøgelsen skal stige løbende.
 • En afbalanceret sikkerhedspyramide med flere rapporter om risikoobservationer end nærved uheld, flere rapporter om nærulykker end mindre skader og mere eller lig med rapporter om mindre skader i forhold til registrerbare skader

Man and woman sitting talking in a park, bridge in the background.

Klima- og miljømål

 • For at holde den globale temperaturstigning til maks. 1,5 grader, -46 % i CO2e*-emissionerne (tons) fra områder 1 og 2 i 2030, sammenlignet med 2019-basislinjen.
 • For at holde den globale temperaturforøgelse langt under 2 grader, -28 % i CO2e*-emissionerne (tons) fra område 3 i 2030 sammenlignet med 2019-basislinjen.
 • Fortsat stigning i % for betydelige direkte leverandører med et godkendt miljøledelsessystem
 • Løbende år-til-år reduktion i vandforbruget i forhold til salgsomkostningerne.
 • 100 % genbrugt, genanvendt eller genvundet affald fra interne processer i 2030. 

Application expert on field

Produkter og servicemål

 • 100 % af projekterne for nye og nydesignede produkter har mål for reduceret CO2-udledning.
 • I 2024 har Atlas Copco Group en fælles metode for virksomheden til vurdering af cirkulariteten af nye eller nydesignede produkter.

*CO2 refererer til kuldioxid, og CO2e står for "kuldioxidækvivalent", som omfatter CO2 og andre drivhusgasser. En ækvivalent er et mål for, hvor meget en gas bidrager til den globale opvarmning i forhold til kuldioxid.  

Læs mere om vores mål, målsætninger og resultater på Atlas Copco Groups hjemmeside (på engelsk)
Business team analyzing financial data.
Læs mere om vores mål, målsætninger og resultater på Atlas Copco Groups hjemmeside (på engelsk)