Lancering af nitrogengenerator til Sadara-projektet i Jubail

Antwerpen, Belgien, den 5. januar 2015: Atlas Copco Rental skal levere nitrogengeneratorer og relateret udstyr til inerting og konservering af tanke, når de ikke er i brug.

5. januar 2015

Sadara Chemical Company er en alliance mellem en række virksomheder, der hver især er ledende inden for deres respektive brancher – Saudi Aramco og the Dow Chemical Company er ved at opføre det største kemikalieanlæg i verden, der nogensinde er opført i én etape. Anlægget vil have plads til 26 integrerede produktionsanlæg i verdensklasse, som vil producere flere end tre millioner tons produkter hvert år. Det fastslås, at Sadara bliver en Fortune 500 virksomhed inden for det første år med fuld drift. I dette anlæg er en af entreprenørerne ansvarlig for lageranlægsprojektet, som består af 62 tanke af forskellig størrelse og til forskellige produkter. Disse tanke vil blive anvendt til emballering og ædelgastilsætning. Når de ikke er i brug, fyldes de med nitrogen og konserveres ved 7 bar, indtil de skal bruges igen. Til dette formål har kunden brug for 300 CFM med en renhed på 98 %.

Ved det første møde med kunderne efterspurgte de en nitrogenrenhed på 99,9 % til ædelgastilsætning i tankene, hvilket vores nitrogenmembran ikke kan levere. Det var dog fra starten tydeligt for Atlas Copco Rentals salgsteknikere, at et sådant renhedsniveau ikke var nødvendigt til dette formål, hvor tankene skulle anvendes til opbevaring af kulbrinteprodukter. Efter adskillige teknik- og økonomimøder lykkedes det vores salgsteknikere at overbevise kunden om, at en renhed på 98 % ville være tilstrækkelig.

Vi leverer vores nitrogenmembran BB2000 med to PNS’er, som hver kan køre i tolv timer. Den ene vil køre om dagen, og den anden vil køre om natten med en højtrykstørrer. Derudover vil vi levere en manifold, luftslanger og en luftbeholder samt to operatører. Der vil være to serviceteknikere til rådighed under projektforløbet, som forventes at vare i tre måneder.

“Vi håber, at denne aftale vil være vores springbræt til at udvide vores forretning på (nitrogen-)området med det store projekt, som Sadara arbejder på.”

Waddah Ahmad , Atlas Copco Rentals ansvarlige salgstekniker på projektet.

For yderligere oplysninger, kontakt


Atlas Copco er en af verdens førende leverandører af bæredygtige produktivitetsløsninger. Koncernen betjener kunderne med innovative kompressorer, vakuumløsninger, luftbehandlingssystemer, udstyr til byggeri/anlæg og minedrift, elværktøj og montagesystemer. Atlas Copco udvikler produkter og service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, sikkerhed og ergonomi. Virksomheden blev grundlagt i 1873, er hjemmehørende i Stockholm i Sverige og når ud til mere end 180 lande på verdensplan. I 2015 havde Atlas Copco over 43.000 medarbejdere og en indtjening på SEK 102 mia. (EUR 11 mia.).


Specialty Rental er en afdeling inden for Atlas Copcos bygge- og anlægsteknikområde. Den leverer midlertidige udlejningsløsninger til luft, nitrogen, damp og strøm til kunder i branchesegmenter i hele verden. Speciallejeservice tilbydes af flere brands. Divisionens hovedkvarter er placeret i Houston, USA.