Vores løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Udlejningsflåde
Atlas Copco Rental
Nitrogen generatorer
Udlejningsflåde
Oliefrie luftkompressorer
Udlejningsflåde
Oliefrie luftkompressorer
Oliefrie luftkompressorer
Oliesmurte luftkompressorer
Udlejningsflåde
Oliesmurte luftkompressorer
Oliesmurte luftkompressorer
Tilbehør
Udlejningsflåde
Brancher, der anvender vores løsninger
Atlas Copco Rental
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Compressors
Solutions
Produkter
Compressors
Process Gas and Air Equipment
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Produkter
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Service og reservedele
Compressors
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Trykluftkompressordele
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Industriværktøj og systemløsninger
Solutions
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Støberier og metalbearbejdningsvirksomheder
Brancher, der anvender vores løsninger
Støberier og metalbearbejdningsvirksomheder
Støberier og metalbearbejdningsvirksomheder
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Bearbejdende værktøjer
Produkter
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Trykluftmotorer
Trykluftstilbehør
Produkter
Trykluftstilbehør
Trykluftstilbehør
Industriværktøj og systemløsninger
Vacuum solutions

Itubombas (Atlas Copco Rental Brazil) producerer en særlig dieselpumpeenhed til offentligt spildevandssystem.

5. februar 2019

Vidste du, at hver husstand i Brasilien bruger 108,4 liter vand om dagen? De 2,6 millioner indbyggere i den brasilianske by Salvador er ingen undtagelse. Ligesom alle andre byer er Salvador afhængig af et kompliceret kloaksystem, der anvendes til spildevandstømning. Men kloaksystemet i Salvador er forældet, og der er derfor mange utætheder.

Rental Pumps - installation for state sanitation company

Da en skade i ét af byens kloakrør havde forårsaget et jordskred, og skaden omgående skulle udbedres, blev Atlas Copco Rental Brazil kontaktet af den ansvarlige myndighed. Opgaven bestod i at etablere et spildevandsbypass til spildevandsflowet i det skadede kloakrør, der skulle gøre det muligt at klargøre spildevandsrørene til vedligeholdelse.

Vi byggede en skræddersyet løsning af 4 dieselpumper indbygget i lyddæmpede huse. Opsætningen var også udstyret med den nyeste automatiske vakuumspædningsteknologi.

Udfordringer: flowbehov og hurtig montering

Vi var nødt til at skabe en løsning for at undgå yderligere skader på vejene og kloaksystemerne. Det viste sig at være en udfordring på mere end én måde: bypasset skulle håndtere betydelige udsving i flowet i løbet af hele dagen, og forårsage minimal driftsafbrydelse af hensyn til de lokale beboere og forbipasserende.


Kundens krav om maksimalt flow var 3.200 m³/t. For at imødekomme dette krav og styring af flowudsving skulle pumperne køre parallelt, og de skulle være udstyret med et system til flowændringer. Dette system sikrer, at flowet fra pumpen automatisk tilpasser sig det aktuelle flow.


Rental Pumps - easy connected hoses

For at minimere driftsafbrydelsen skulle rørledningerne på overfladen af anlægget placeres på jorden strækkende sig over en længde på 350 m. Dette var yderligere vanskeliggjort ved rørets diameter på 2 x 16 tommer samt det høje trykkrav. Normalt kræver et rør med en stor diameter ca. 8 rør med huller på 8 tommer.


Isætning af et stort antal bolte og skruer mhp. at svejse alle disse forskellige dele af røret sammen ville være meget tidskrævende. Vi skulle derfor skabe en innovativ løsning, og udviklede et rør uden samlinger, hvor enderne på rørene kan skubbes ind i hinanden.


Fordelen ved denne innovative løsning? Sammen med en hurtig montering sparer det kunden for en masse penge.


Med de lokale beboere og forbipasserende i tankerne sørgede vi for at pumpeenheden var udstyret med den nyeste automatiske vakuumspædningsteknologi. Denne teknologi reducerer støjen fra dieselpumper. Det skaber et vakuum, som fjerner al luft fra sugeledningen og pumperne. Når vakuumniveauet stiger, stiger vandstanden med en forudbestemt hast, indtil hver pumpe er helt oversvømmet. Det kan sammenlignes med en propel, der presser væsken gennem pumpen.


"Vores team har virkelig gjort en forskel"

Projektet forløb over en periode på 3 måneder, og blev afsluttet med succes.

“ Vores teams handlingsorienterede og kreative tankegang var afgørende for projektets succes. Kunden var glad for de innovative løsninger, som vi udviklede specielt til dem. Projektet har skabt mange nye muligheder, og har gjort Atlas Copco Rental kendt!

Kundens projektgruppe modtog faktisk også en særlig virksomhedspris for den innovative driftsteknologi. ”

Rodrigo Law , Country Manager

Få yderligere oplysninger ved at kontakte:


Atlas Copco gruppe
Gode ideer fremmer innovation. Hos Atlas Copco har vi udviklet industrielle idéer til forretningskritiske fordele siden 1873. Ved at lytte til vores kunder og lære deres behov at kende kan vi skabe fremtidssikret værdi og innovation.

Atlas Copco har hovedsæde i Stockholm i Sverige, og har kunder i mere end 180 lande og har ca. 37.000 medarbejdere. I 2018 var omsætningen på BSEK 95 / BEUR 9. Få mere at vide på www.atlascopcogroup.com.

Specialty Rental er en afdeling under Atlas Copcos Power Technique. Afdelingen betjener kunder inden for alle branchesegmenter i hele verden med lejebaserede løsninger inden for midlertidig luft, effekt, flow, damp og nitrogen. Specialty Rentals serviceydelser tilbydes under flere brands. Divisionshovedkontoret ligger i Belgien.