Modulopbygget kraftværk til et bryggeri i fuld ekspansion: Leje eller eje?

20. januar 2022

Vores potentielle kunde, et industrielt bryggeri, skulle træffe en vigtig beslutning. 

Mulighed 1

Vente tre år på, at det lokale forsyningsnet blev opgraderet, så bryggeriets netop færdigbyggede glasanlæg kunne påbegynde driften.

Mulighed 2

Købe de fire 1MW-generatorer, bryggeriet skulle bruge for at få anlægget i gang så hurtigt som muligt.

Mulighed 3

Leje strømgeneratorerne i stedet.

Mulighed 1 var simpelthen ikke en løsning. Og den indledende gennemførlighedsundersøgelse viste, at køb var at foretrække i forhold til leje. Men selv om der i denne undersøgelse blev taget hensyn til alle mulige faktorer lige fra investeringsudgifter og servicekontrakt til faste omkostninger, afskrivninger og administrationsomkostninger, var den baseret på en åbenlys antagelse: en udnyttelsesgrad på 100 %. 

Virkeligheden viste sig imidlertid at være en ganske anden. 

Planlagte forventninger i forhold til fleksibel virkelighed

Det er nemt at være bagklog. Men det er endnu klogere at være fleksibel. I dette casestudie kan fleksibilitet defineres som evnen til at tilpasse sig uforudsete og uforudsigelige begivenheder. F.eks. en forsinkelse på tre måneder i lanceringen, og derefter en sikkerhedsinspektion, der krævede store ændringer. Eller langvarige vedligeholdelsesoperationer, tvister med leverandører og tab af bogført værdi under afhændelse... Hvis man i stedet havde lejet de nødvendige strømmoduler, kunne man have undgået tabet af en betydelig sum penge, foruden tid, administration og mange frustrationer. 

Budget i forhold til virkelighed: Et problematisk projekt

2015: Alle komponenter i kraftværket og transformerstationen blev leveret og installeret til tiden.

Køb

Den potentielle kundes projektgruppe udførte et fremragende stykke arbejde under stærkt pres for at sikre, at alle komponenter blev leveret til tiden. Og en installatør arbejdede dag og nat på at få alt klar til drift inden deadline.

Den ekstra overtid resulterede dog i lidt højere installationsomkostninger:

Leje

Atlas Copco Rental udførte en grundig analyse af stedet og forberedte al teknisk dokumentation, herunder en 3D-visualisering af løsningen.

 • Budgetteret beløb: 80.000 USD
 • Faktisk beløb: 95.000 USD

 • Budgetteret beløb: 80.000 USD
 • Faktisk beløb: 80.000 USD

2016: Første forhindring meldte sig på banen. Alt var klappet og klart, og folkene var lært op. Men en sikkerhedsinspektion rapporterede visse risici, der krævede omkonfiguration. Som følge heraf gik man glip af den første højsæson, og efterspørgslen faldt fra 4 MW til et gennemsnit på 1 MW.

Køb

Kraftværket var 100 % online pr. 1. januar, men blev først taget i brug 3 måneder senere. 

Da det først kom online, klarede det sig godt uden store tekniske problemer. Men det meste af tiden kørte kun 1 generator i rotation. Man opnåede god redundans, selv om værket helt tydeligt var overdimensioneret.

De faktiske omkostninger til service og vedligeholdelse viste sig også at være større end de oprindelige estimater.

Leje

Installationen ville nemt kunne udsættes til marts. 

Efter idriftsættelse og en indledende belastningstest ville den potentielle kunde have haft fleksibilitet til kun at installere 2 effektmoduler med en tredje tilføjelse i december, når produktionen gik op igen.

 • Budgetteret beløb: 361.000 USD
 • Faktisk beløb: 338.000 USD 

 • Budgetteret beløb: 531.000 USD
 • Faktisk beløb: 315.000 USD 

2017: Det første fulde driftsår. Produktionen steg med op til 60 %, og en anden produktionslinje gik online i juni. Effektbehovet fordobledes til et gennemsnit på 2 MW i 2. kvartal, hvilket gav et maksimum på 3 MW omkring september, før produktionen igen faldt i løbet af årets sidste 2 måneder.

Køb

Alt gik glat, indtil efterspørgslen steg. Test viste, at 1 af motorerne i generator nr. 2 var brudt sammen, og dette skete uden for garantien. Heldigvis var der tilstrækkelig ekstra kraft til at udligne dette, og der blev ikke rapporteret noget produktionstab.

Reparationerne endte med at koste omkring 45.000 USD og krævede en masse tid og energi fra ledelsen, der forsøgte at gøre indsigelse mod den manglende garantidækning.

Øget produktion betød også større vedligeholdelsesomkostninger. Der blev ført vanskelige forhandlinger med serviceudbyderen for at gennemgå overarbejde, som blev undervurderet ved kontraktens begyndelse.

Leje

Det tredje strømforsyningsmodul kunne føjes til systemet i juni og sikre hurtige responstider, selv inden for 24 timer efter bestilling.

Denne tredje enhed kunne så fjernes igen i november.

 • Budgetteret beløb: 361.000 USD
 • Faktisk beløb: 411.000 USD 

 • Budgetteret beløb: 531.000 USD
 • Faktisk beløb: 445.000 USD 

2018: Et næsten perfekt år, hvad produktionen angår. Anlægget kørte stadig ikke ved fuld kapacitet, men de 3 produktionslinjer var i brug. En stærk start på året med den sædvanlige afmatning i 4. kvartal. Det gennemsnitlige strømforbrug lå på 2,5 MW med spidsbelastninger på 4 MW i løbet af sommeren. Forsyningsnettet forventedes at være klar ved udgangen af 2018, men yderligere seks måneders forsinkelse skubbede det tilbage til midten af 2019.

Køb

Ingen større "overraskelser" i kraftforsyningen. Alle enheder kørte som forventet, og kun mindre reparationer var påkrævet. Det så imidlertid ud til, at vedligeholdelsesestimaterne ikke var korrekte ved gennemførlighedsundersøgelsen, og ved fuld produktion var ekstraomkostningerne ca. 40.000 USD.

Leje

Da produktionen tog til, kunne man hurtigt tilføje en ekstra enhed i midten af januar og fjerne den igen i oktober. Og selvfølgelig er al vedligeholdelse, service og reparation inkluderet i lejegebyret.

 • Budgetteret beløb: 361.000 USD
 • Faktisk beløb: 405.000 USD 

 • Budgetteret beløb: 531.000 USD
 • Faktisk beløb: 465.000 USD 

2019: Glasanlægget blev endelig forbundet til forsyningsnettet i november, og dieselkraftværket gik offline. En nedgang i virksomheden betød imidlertid, at anlægget kørte med 50 % kapacitet og afsluttede året med blot et enkelt modul i brug.

Køb

Efter nedlukningen begyndte forhandlingerne om salg og fjernelse af alle komponenter. Målet var at have alt papirarbejdet klaret inden årets udgang, ideelt set med en positiv bogført værdi og i sin nuværende stand. Men det viste sig at være en vanskelig opgave for det lokale hold, der ikke havde erfaring med sådanne opgaver.

Leje

En anden enhed kunne fjernes i marts, så der kun var to enheder tilbage i drift frem til kontraktens opsigelse i november.

 • Budgetteret beløb: 361.000 USD
 • Faktisk beløb: 373.000 USD 

 • Budgetteret beløb: 531.000 USD
 • Faktisk beløb: 297.000 USD 

2020: Det gik ikke så let som forventet at sælge de brugte moduler. Den bedste aftale var 10 % lavere end den bogførte værdi, og man fik først aftalen i hus i marts. Det var smertefuldt set fra et finansielt synspunkt og havde en negativ indvirkning på 2020-resultaterne på omkring 85.000 USD. Vi behøver næsten ikke at konkludere, at man ved at leje kunne have undgået ikke blot det økonomiske tab, men alle de timer, ressourcer og frustrationer, der blev brugt på at afhænde det overflødige udstyr.

Konklusion: de samlede omkostninger ved brug

Hvad er bedst – at leje eller eje udstyr?

Den virkelige historie om et 4 MW-kraftværk

Hvis vi samler alle tallene, når vi frem til følgende resultat:

 

Total

Køb

Leje

Budgetteret beløb

1.524.000 USD

2.204.000 USD

Det faktiske beløb

1.707.000 USD

1.602.000 USD

Dette casestudie er en elegant demonstration af værdien af fleksibilitet, forudsigeligt cash flow og frem for alt ro i sindet. Navnlig i vores stadig mere usikre verden er det afgørende, at indkøbsbeslutninger ikke kun baseres på de samlede ejeromkostninger, men også de samlede omkostninger ved brug.

Lad os sammen tage et kig på jeres situation. Vi kan gennemgå detaljerne i jeres drift og kvantificere virkningen af forskellige scenarier. Så kan I træffe jeres beslutning på et velfunderet grundlag. 

Gratis vejledning: Sådan holder du din balance lige så fleksibel som din drift
Iceberg of hidden costs
Gratis vejledning: Sådan holder du din balance lige så fleksibel som din drift
Download vores gratis vejledning før din næste investering.
 
Download vores gratis vejledning før din næste investering.
Download vores gratis vejledning før din næste investering.
Beregn hvornår brugerskab giver mening for dig
Beregn hvornår brugerskab giver mening for dig
Forstå de samlede omkostninger ved ejerskab i forhold til brugerskab i din unikke situation. Klik her for at få adgang til vores gratis beregner, og find ud af, om du skal eje eller leje dine aktiver – eller måske overveje en hybridmodel.
 
Forstå de samlede omkostninger ved ejerskab i forhold til brugerskab i din unikke situation. Klik her for at få adgang til vores gratis beregner, og find ud af, om du skal eje eller leje dine aktiver – eller måske overveje en hybridmodel.
Kontakt os i dag for at få en personlig analyse.
Rental set up - Netherlands
Kontakt os i dag for at få en personlig analyse.

Modulopbygget kraftværk til et bryggeri i fuld ekspansion: Leje eller eje?

explainer icon