Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Intelligence working for you

Instant Insight | Remote Access | Anytime Intelligence

GENIUS Instant Insight™
Vacuum pumps are essential in technical manufacturing. Therefore, they need to be maintained in peak operation to provide efficient production. GENIUS Instant Insights™ ensures you can rely on continual pump performance.

Three frequent types of pump failure can be predicted in advance

Wearing parts causing machine downtime

Worn or damaged seals leading to interior corrosion

Gas or liquid in the pump resulting in contamination

Total inspection

The GENIUS Instant Insights™ portal provides you with the following information about your pumps’ operation:

GENIUS Instant Insights Total inspection

GENIUS Instant Insights™

The GENIUS Instant Insights™ portal is offered free of charge with 2 subscriptions upgrade options. Your economical investment assures you increased efficiency of your pump installation.


  • Service and machine conditions
  • Pump uptime and availability
  • Telemetry – trends and reports
  • Service and parts timetables
  • Alerts and warning messages
  • Personnel notification via SMS and/or e-mail
GENIUS instant Insight
24/7 SAFE ACCESS
You can check into the GENIUS Instant Insights™ portal at any time wherever you are. All information about your pump installation is safely maintained in the GENIUS Instant Insights™ cloud.

LESS CHANCE OF INTERRUPTED PRODUCTION
Because the GENIUS Instant Insights™ portal immediately sends you alarms and informs you when service is necessary, you can make alternative plans so that production continues uninterrupted.

Adaptability

The GENIUS Instant Insights™ portal offers three levels

Contact your us for more information and benefits.

✔︎ Έγκυρο Μη έγκυρος αριθμός Μη έγκυρος κωδικός χώρας Πολύ μικρό Πολύ μεγάλο

By submitting this request, Atlas Copco will be able to contact you through the collected information. More information can be found in our privacy policy.