Δελτία δεδομένων ασφάλειας MSDS/SDS

Δελτία δεδομένων ασφάλειας (SDS) για προϊόντα που πωλούνται από την Atlas Copco

Ανοίξτε αυτή τη σύνδεση για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για Δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) για χημικά προϊόντα που πωλούνται από την Atlas Copco ή περιλαμβάνονται στα ανταλλακτικά καθώς και Δελτία δεδομένων ασφάλειας (SDS) για προϊόντα που κατατάσσονται ως επικίνδυνα εμπορεύματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το όνομα προϊόντος είτε τον κωδικό είδους για να βρείτε το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Σημειώνεται ότι το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) ισχύει για συγκεκριμένη αγορά. Στα αποτελέσματα αναζήτησης, η χώρα προσδιορίζει την αγορά.

Χρόνος και συνθήκες αποθήκευσης για λιπαντικά

Χρόνος και συνθήκες αποθήκευσης για λιπαντικά που πωλούνται από την Atlas Copco

Παρακάτω θα βρείτε ως επισύναψη τις οδηγίες για το χρόνο και τις συνθήκες αποθήκευσης των λιπαντικών που πωλούνται από την Atlas Copco.

  • Shelf life lubricants - Storage conditions 311.7 kB, PDF