Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
ZR 90-160 VSD+ 3D setup

Desiccant air dryers

Complete range of twin tower desiccant air dryers and rotary drum dryers for all industrial applications

Contact our expert

Protecting your systems and processes

Rotary drum dryers provide the ultimate in energy efficiency, while twin tower dryers supply extremely low dew points

For a broad range of industrial applications

Complete range of desiccant air dryers for a broad variety of industries and applications with dew points from -20 to -70° C

Protect your production

Our patented Elektronikon control and monitoring system takes continuous care of your desiccant air dryers to ensure optimal productivity and efficiency at your site

Desiccant air dryer range

Complete range of desiccant air dryers and rotary drum dryers for all your industrial applications. Optimal productivity, efficiency and protection.

How a desiccant air dryer works

Wet air passes directly through the desiccant medium which adsorbs the moisture. The desiccant medium has a finite capacity for adsorbing moisture before it must be dried out, or regenerated. To do this, the tower containing saturated desiccant medium is depressurized and the accumulated water is driven off.
How this happens depends on the type of desiccant dryer:

  • Heatless dryers use only compressed air as a purge
  • Blower purge dryers use a combination of air from an external blower, heat and minimal compressed air
  • Heat of compression dryers use the heat of the compression