Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Compressed air for the mining industry

Robust, energy-efficient and safe mining air compressors and blowers for all mining applications. Perform in the harshest conditions

Contact our expert

Rugged and reliable

Our compressors and blowers have a proven reputation for long term operation in tough mining conditions. Engineered to perform and provide the reliability you need

Safety first

Extensive array of built-in sensors and safety valves designed to protect your investment and personnel

Energy efficiency

Mining compressors with unrivalled energy efficiency

Decades of mining industry compressor experience

We have been manufacturing equipment for the mining industry for over a century. We help you maximize your operational efficiency and profitability with oil-injected and oil-free air compressors or blowers for all your mining applications:

geological exploration

surface and underground mining, and process
tunneling & drifting, raise boring, scaling, bolting, grouting, shotcrete, production drilling and flushing, explosive charging, blasting, operating slurry pumps, breaking, ventilation, tyre filling, refuge station air, workshop service air, paste backfill plant, dewatering, crushing, pneumatic conveying, pelletizing, filter presses, heap leaching, sintering, screening, loading and transportation
refining
smelting, refining, coke oven gas recovery, iron direct reduction, flue gas desulfurization, power generation, wastewater treatment, instrument air, utility air, process air mineral processing Large volumes of low pressure air for applications in the beneficiation process or medium pressure air to drive filter presses or operate pneumatic controls
pneumatic transport
pressures between 0.5 Bar (7.5 psig) and 4.0 Bar (60 psig) for lean or dilute phase conveying
filter presses
efficient filter presses for reduced water usage. Reliable, energy efficient compressed air up to 13 Bar (195 psig). GR compressors for 20 Bar (300 psig).
heap leaching
steady supply of oxygen for optimum growth and activity with a comprehensive range of low pressure technologies
crushing and screening
certified class 0 oil-free screw compressors will extend the life of filter cloths, reduce maintenance costs and increase up time of bag filters
froth flotation
multi-stage centrifugal and rotary screw blowers for reliable, energy efficient operation, typically below 1 Bar (15 psig). Portable generators and power management systems for parallel control of multiple generators.

Oxygen and nitrogen for refining

In addition to compressors, we offer a comprehensive range of packaged membrane and pressure swing adsorption (PSA) oxygen and N2 generators with purities optimized for your specific process needs. Our adsorption and refrigerant dryers, and filters ensure the compressed air and gases delivered to your processes will provide the highest productivity and lowest total cost of ownership. 

  • primary air to furnaces and kilns 
  • power generation 
  • instrument air 
  • coke oven gas recovery
  •  waste water treatment 
  • oxygen and nitrogen generation

Customer stories