10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία πιο αποδοτική διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα.
3D images of blowers in cement plant
Κλείσιμο
πεπιεσμένος αέρας για την παραγωγή μετάλλων

Λύσεις πεπιεσμένου αέρα για εφαρμογές μεταλλουργίας και κατεργασίας μετάλλων

Πιστοποιημένοι αεροσυμπιεστές καθαρού αέρα για κάθε εφαρμογή σε μονάδες μεταλλουργίας. Ανακαλύψτε πώς τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα μας και το αξιόπιστο δίκτυο υπηρεσιών μας μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητά σας με το χαμηλότερο δυνατό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Πιστοποιημένος καθαρός αέρας

Οι αεροσυμπιεστές μας είναι οι πρώτοι και οι μόνοι αεροσυμπιεστές που παρέχουν αέρα χωρίς λάδι κατηγορίας 0, διασφαλίζοντας ότι η ποιότητα προϊόντων των πολύτιμων μετάλλων σας δεν θα υποβαθμιστεί κατά την παραγωγή

Περισσότερος αέρας χωρίς λάδι κατηγορίας 0

Αξιόπιστος συνεργάτης

Πολλές διεργασίες σε μονάδες μεταλλουργίας απαιτούν αξιόπιστη συνεχή παροχή πεπιεσμένου αέρα. Το παγκόσμιο δίκτυο σέρβις και η εξυπηρέτηση μετά την πώληση εξασφαλίζουν στους πελάτες μας απόλυτη σιγουριά όσον αφορά τις ανάγκες τους σε πεπιεσμένο αέρα

Ενεργειακή απόδοση

Η πολυετής εμπειρία μας στον τομέα αυτό είχε ως αποτέλεσμα επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας, όπως ο Βελτιστοποιητής 4.0 και η μονάδα μετάδοσης κίνησης μεταβλητών στροφών για τον πεπιεσμένο αέρα. Αυτές οι επιλογές εγγυώνται στους πελάτες μας ότι τα προϊόντα μας έχουν χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

Προμηθευτής πλήρους προσφοράς

Σας προσφέρουμε μια λύση που προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων για όλες τις ανάγκες σας σε πεπιεσμένο αέρα στη μονάδα μεταλλουργίας σας. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτουμε όλες τις τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες για τις διεργασίες μετάλλων, από αεροσυμπιεστές και γεννήτριες αζώτου έως φίλτρα, ξηραντές και άλλα, εξασφαλίζοντας ότι δεν χρειάζεστε διαφορετικούς προμηθευτές και αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας σας.

Μη μολυσμένος αέρας για υψηλής ποιότητας τελικά προϊόντα

Ο πεπιεσμένος αέρας είναι ένας πολύτιμος πόρος κατά την εργασία με πολύτιμα μέταλλα ή την παραγωγή πολύτιμων μετάλλων. Ο μόνος τρόπος να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία σας δεν θα ρυπανθεί από τον πεπιεσμένο αέρα είναι με αέρα χωρίς λάδι κατηγορίας 0. Με αυτόν τον τρόπο, εξαλείφεται ο κίνδυνος ρύπανσης λαδιού από τον αεροσυμπιεστή, δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς ή μη ασφαλούς προϊόντος, απώλειας λόγω διακοπής λειτουργίας ή διακινδύνευσης της φήμης της εταιρείας σας. Οι αεροσυμπιεστές μας ξεπέρασαν ακόμη και τα αυστηρά πρότυπα της TÜV.

Παγκόσμιο δίκτυο σέρβις

Το δίκτυο σέρβις μας εκτείνεται σε 180 χώρες σε όλο τον κόσμο. Εάν προκύψει οποιοδήποτε σπάνιο πρόβλημα και απαιτείται σέρβις, το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση θα το φροντίσει το συντομότερο δυνατό. Η δυνατότητα παρακολούθησης του αεροσυμπιεστή σας με το σύστημα παρακολούθησης σάς επιτρέπει να προγραμματίσετε προληπτικά τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης, μειώνοντας έτσι τυχόν χρόνο εκτός λειτουργίας των εργασιών σας και μειώνοντας περαιτέρω το κόστος ιδιοκτησίας του συστήματος πεπιεσμένου αέρα που διαθέτετε.

Εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα στην παραγωγή μετάλλων

Υψικάμινοι

Τα μεταλλεύματα σιδήρου, ο οπτάνθρακας και ο ασβεστόλιθος συνδυάζονται σε υψικαμίνους για την παραγωγή σιδήρου. Για να επιτευχθούν οι θερμοκρασίες τήξης, διοχετεύεται θερμός αέρας στον κλίβανο.

Παραγωγή οπτάνθρακα

Ο ασφαλτούχος άνθρακας θερμαίνεται μεταξύ 1000° και 2000 °C, για να παραγάγει το παραπροϊόν οπτάνθρακα. Μια μονάδα οπτάνθρακα χρειάζεται συνεχή παροχή αέρα μετά την καύση. Δεν μπορεί να αντέξει απώλεια στην παροχή αέρα για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών.

Υψικάμινος με εμφύσηση οξυγόνου

Ο σίδηρος, τα θραύσματα και η ροή χάλυβα συνδυάζονται στην υψικάμινο με εμφύσηση οξυγόνου για την παραγωγή χάλυβα. Στη συνέχεια, διοχετεύεται στο δοχείο καθαρό οξυγόνο 99% με διάτρηση με οξυγόνο. Αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία για να λιώσει τα θραύσματα, με αποτέλεσμα τελικά χάλυβα σε υγρή μορφή.

Φίλτρα με σακκόφιλτρα

Τα συστήματα συλλογής σκόνης που αναρροφούν αέρα μέσω ενός συστήματος αγωγών και τα φίλτρα εγκλωβίζουν τη σκόνη. Τα φίλτρα καθαρίζονται μόνα τους περιοδικά, με παλλόμενο πεπιεσμένο αέρα μέσω των φίλτρων. Στη συνέχεια, η σκόνη εισέρχεται σε μια χοάνη και απομακρύνεται.

Μείγμα αέρα

Η ψύξη των πλακών ή/και των πρισμάτων μετά τη διαμόρφωσή τους γίνεται με την ανάμιξη αέρα μέτριας πίεσης με νερό και, κατόπιν, τον ψεκασμό αυτού του νερού πάνω στην καυτή πλάκα ή στο πρίσμα. Αυτό εξασφαλίζει ομοιόμορφη και γρήγορη ψύξη.

Αέρας οργάνων

Πολλές εφαρμογές στη διαδικασία παραγωγής μετάλλων απαιτούν πεπιεσμένο αέρα για σκοπούς οργάνων. Η θραύση κρούστας, τα ακροφύσια αέρα και η πνευματική μεταφορά είναι μόνο μερικές από τις εργασίες που εξαρτώνται από τον πεπιεσμένο αέρα.

WWT

Το νερό που χρησιμοποιείται κατά τη διεργασία μετάλλων πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία πριν από την επαναχρησιμοποίηση ή την απελευθέρωσή του. Περισσότερα για την επεξεργασία των λυμάτων

Θερμική επεξεργασία μετάλλων με άζωτο

Το άζωτο έχει πολλές εφαρμογές στη μεταλλουργία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση της απορρόφησης του άνθρακα στο επεξεργασμένο μέταλλο, αποτρέπει την οξείδωση κατά τη διάρκεια του σταδίου ψύξης του χάλυβα και χρησιμοποιείται για διαδικασίες ανόπτησης, ώστε να αποτρέπονται οι εξώθερμες αντιδράσεις και οι επικίνδυνα υπερθερμασμένες υψικάμινοι.

Οι λύσεις μας για τη μεταλλουργία

Αεροσυμπιεστές και φυσητήρες αέρα χωρίς λάδι

Λύσεις πεπιεσμένου αέρα για εφαρμογές μεταλλουργίας και κατεργασίας μετάλλων

explainer icon