10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία πιο αποδοτική διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα.
3D images of blowers in cement plant
Κλείσιμο
Βοηθητικός χώρος χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Συστήματα μετατροπής ενέργειας

Μην αφήνετε την ενέργεια να πάει χαμένη. Μεταβείτε σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η αποστολή μας είναι να υιοθετήσουμε μια ολιστική άποψη για τα θέματα της θερμότητας και της ενέργειας. Η ενέργεια είναι πολύτιμη και πρέπει να χρησιμοποιείται συνειδητά.
Με τα προϊόντα και τις λύσεις της σειράς μετατροπής ενέργειας, δεσμεύουμε την απορριπτόμενη ενέργεια και την επαναχρησιμοποιούμε σε άλλες διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και στη μείωση των εκπομπών CO2.

Μετατροπή ενέργειας

Η μετατροπή ενέργειας είναι η διαδικασία μετατροπής μιας μορφής ενέργειας σε μια άλλη, όπως η θερμότητα, η ηλεκτρική ενέργεια ή οι μηχανικές εργασίες.

Χρησιμοποιήστε την απορριπτόμενη θερμότητα

Η ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας είναι η διαδικασία δέσμευσης και εκ νέου χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας για διεργασίες, θέρμανση, ψύξη ή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ηλεκτροδότηση

Τα συστήματα μετατροπής ενέργειας της εταιρείας μας, όταν τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οδηγούν σε σημαντικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα με συστήματα μετατροπής ενέργειας

Η μετατροπή ενέργειας είναι η διαδικασία μετατροπής μιας μορφής ενέργειας σε μια άλλη, όπως η θερμότητα, η ηλεκτρική ενέργεια ή οι μηχανικές εργασίες. Η μετατροπή ενέργειας μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη μείωση του λειτουργικού κόστους για τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν πολλή θερμότητα ή ενέργεια.
 

Ορισμένα παραδείγματα τεχνολογιών μετατροπής ενέργειας είναι τα εξής:

  • Αντλίες θερμότητας: Συσκευές που χρησιμοποιούν κύκλο ψυκτικού μέσου για τη μεταφορά θερμότητας από μια πηγή χαμηλής θερμοκρασίας σε έναν απαγωγό υψηλής θερμοκρασίας ή το αντίστροφο.

  • Συμπιεστές ατμού: Συσκευές που χρησιμοποιούν μηχανικές εργασίες για την αύξηση της πίεσης και της θερμοκρασίας του ατμού, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ή παραγωγή ενέργειας.

  • Ανάκτηση ενέργειας: Συσκευές που ανακτούν έως και το 94% της θερμότητας από το σύστημα πεπιεσμένου αέρα.

Τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών διεργασιών, θέρμανσης και ψύξης κτιρίων, καθώς και παραγωγής ενέργειας.

 

Αναλύουμε τις διαδικασίες σας και βρίσκουμε καινοτόμους τρόπους για να κάνουμε τις μονάδες σας πιο ενεργειακά αποδοτικές, προκειμένου να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα και να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Τα προϊόντα μας μετατρέπουν την απορριπτόμενη θερμότητα σε αξιοποιήσιμη ενέργεια (ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα, κρύο και πίεση). Η σειρά προϊόντων μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, που συμβάλλουν στην προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες σας και αναπτύσσονται λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.