Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
brewing beer at the Olde Mecklenburg Brewery

Compressed air solutions for the brewery industry

Oil-free air compressors, vacuum pumps and nitrogen generators for the beer industry. Our compressed air and gas solutions are the perfect fit for every brewery, with the lowest possible cost of ownership.

Contact our expert

ISO 22000 certified

The first and only air compressor manufacturer to have received ISO 22000 certifications. Assuring breweries that our products are built to perform in their industry.

More on ISO 22000

Guaranteed continuous oil free air supply

Certified Class 0 oil-free air and nitrogen according to the ISO 85731-1 norms. Ensuring a continuous supply of both air and nitrogen at the highest purity levels available.

More on Class 0 and ISO 8573-1

Compressor solutions for every stage of beer production

Compressed air is needed in almost every stage of the brewing process. We tailor our products to perfectly match the brewery’s needs. Depending on size, noise, energy efficiency and other requirements.

Certified clean air

We have set the standard concerning uncontaminated air. Being the first and only compressor manufacturer to be ISO 22000 certified and the first to have been certified by a third party on ISO 8573-1 (2010) Class 0 clean air. This gives breweries a peace of mind that the air is as pure as possible and the compressors are manufactured in a safe and controlled environment by highly trained employees.

Solutions for every step of the brewing process

Doesn’t matter if you are a large brewery, microbrewery or a craft brewery, our compressors offer solutions for every single size, because compressed air is used in nearly every step of any brewery’s production process. From fermentation and aeration to bottling and carbonating, we can tailor our products specifically to the brewery’s needs depending on their energy, size and noise requirements.

Optimal cost of total ownership

Being the most reliable machine on the market comes with additional benefits. Having an oil-free air compressor means you do not have to replace expensive filters, there are no extra energy costs for pressure loss due to these filters. This brings down maintenance costs. Additionally, it is possible to recover the CO2 that is created during the fermentation process for commercial ends or self-use. Finally, thanks to our global service network that contains more than 180 countries downtimes are solved in no-time, no matter where you are or at what time.

See how our equipment is used by our brewery customers

Birra Peroni brews Class 0 beer

The world of compressed air will no longer be the same thanks to the new oil-free ZR air compressor, tested in Italy by Birra Peroni.

Learn more about our oil free compressors ZR/ZT

Loading...

Barranco Beer Company brews class 0 beer

Barranco Beer Company in Peru uses oil-free air compressors provided by Atlas Copco to produce high quality class 0 beer.

Learn more about our oil-free compressors ZR/ZT

Loading...

Olde Mecklenburg Brewery uses oil-free air in brewing process

The Olde Mecklenburg Brewery in Charlotte, North Carolina (USA) uses oil free air compressors from Atlas Copco in their brewing processes to guarantee that their air is clean, their nitrogen is pure and their beer is always uncompromised.

Learn more about our oil-free compressors ZR/ZT

Loading...

Applications

Bottling/Canning

Compressed air is used to move beer from the conditioning tank to the bottle and for keeping the lines clean. Class 0 oil-free air will make sure the lines and tanks do not get polluted in the process.

CO2 recovery

It is possible to recover the CO2 that is created during the fermentation process and either use it to carbonate your products or by storing it and later selling it.
Read more on CO2 recovery for breweries

Cleaning air

Oil-free compressed air is used for cleaning bottles and packaging prior to the filling. If the air is contaminated it can alter the flavor, odor and foam besides being a health hazard.

Fermentation

Compressed air supplies oxygen to bacteria during the fermentation process (aeration). This converts carbon hydrates to alcohol using micro-organisms. Important during the process is delivering the exact amount of compressed air and maintaining the correct oxygen level in order to determine the quality of the yeast. 

Read more on fermentation in breweries

Packaging/Labelling

Compressed air is used to control the valves and actuators in automated lines for packaging, labelling and more. Oil-free air prevents automated components from jamming, thereby lowering maintenance costs.

Waste water treatment

Water used during the brewing process must be treated before it can be returned to the water cycle to minimize its impact on the environment. Naturally, the air needed for this treatment must be oil-free or the water would be contaminated again. Read more on wastewater treatment

Air compressors for breweries

Air dryers for brewery

Compressed air ancillary products

Vacuum pumps for breweries