Συμπιεστές αερίου - Atlas Copco Ελλάδα
Atlas Copco Ελλάδα - Αεροσυμπιεστές
Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Drilling solutions
Power Technique
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Service & Parts
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
Προϊόντα και λύσεις

Συμπιεστές αερίου

Κατασκευασμένοι για βιομηχανικές εφαρμογές που κυμαίνονται από την παροχή αερίου και την εμφιάλωση αερίου έως τα πετροχημικά, την επεξεργασία αερίου και πολλές βιομηχανικές διεργασίες, οι αεριοσυμπιεστές αερίου χωρίς λάδι και οι ελαιολιπαινόμενοι είναι πραγματικά πολυεργαλεία. Η σειρά μας καλύπτει υψηλές στάθμες παροχής έως και 10.000 m³/h (5885 cfm), με μέγιστες πιέσεις εξόδου έως και 480 bar (6962 psi)

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας στους συμπιεστές αερίου

Εύκολη λειτουργία του συμπιεστή αερίου

Κάθε τύπος συμπιεστή αερίου έχει σχεδιαστεί για χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης στο πεδίο λειτουργίας του, διασφαλίζοντας μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ των εργασιών συντήρησης και εύκολη πρόσβαση για τους τεχνικούς

Διατίθενται για μεγάλο εύρος εφαρμογών αερίου

Οι τύποι συμπιεστών αερίου που προσφέρουν σχεδίαση με λιγότερο λάδι, χωρίς λάδι και λίπανση με λάδι παρέχουν πλήρη έλεγχο των επιπέδων καθαρότητας του αερίου. Αυτό επεκτείνεται μέχρι το αυστηρό πρότυπο ISO κατηγορίας μηδέν

Κατασκευασμένοι για μέγιστη παραγωγικότητα και απόδοση

Χάρη στον δοκιμασμένο σχεδιασμό συμπίεσης αερίου, ο εξοπλισμός μας παρέχει υψηλή αξιοπιστία στη λειτουργία σας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, αντλούμε από 150 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία συμπίεσης αέρα και αερίου

Κάλυψη όλων των αναγκών σας σε πεπιεσμένο αέριο

Η Atlas Copco είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της συμπίεσης αέρα και αερίου, με περισσότερα από 140 χρόνια εμπειρίας. Η ολοκληρωμένη σειρά λύσεων πεπιεσμένου αερίου χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ποιότητα προϊόντος και εξαρτημάτων. Μπορούμε να επεξεργαστούμε μια μεγάλη ποικιλία αερίων και μειγμάτων αερίων και μπορούμε να προσαρμόσουμε τους συμπιεστές αερίου σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των διαδικασιών σας.

 • Πεπιεσμένο φυσικό αέριο ( CNG)
 • CO/ CO2
 • Άζωτο
 • Μεθάνιο
 • Υδρογόνο 
 • Αργό
 • Ήλιο
 • Αέρας

Σειρά προϊόντων συμπιεστών αερίου

Ένας συμπιεστής αερίου για κάθε βιομηχανική εφαρμογή

Ποια είναι η κατάλληλη τεχνολογία για κάθε εφαρμογή ή διαδικασία;

 
 • Οι εμβολοφόροι συμπιεστές αερίου χρησιμοποιούνται κυρίως για βιομηχανικές διαδικασίες, διαδικασίες μεταφοράς αερίου και διαδικασίες αποθήκευσης αερίου.
  Παρέχοντας υπηρεσίες στους κλάδους του φυσικού αερίου, του διαχωρισμού αέρα και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρέχουμε κάθε είδους συμπιεστές, από CNG έως CO2.
  Οι πιέσεις κυμαίνονται μεταξύ 350 bar(g) και η παροχή είναι έως 14.000 Nm³/h.
 • Οι φυγοκεντρικοί στροβιλοσυμπιεστές χρησιμοποιούνται για επεξεργασία υδρογονανθράκων: LNG, επεξεργασία φυσικού αερίου, LNG για θαλάσσιες εφαρμογές, λιπάσματα, κατάντη εξοπλισμό / διυλιστήρια, παραγωγή ενέργειας και βιομηχανικά αέρια.
  Συμπιεστές με ενσωματωμένα γρανάζια ή μονοαξονικοί συμπιεστές για πιέσεις έως 205 bar(a) και παροχές έως 500.000 m³/h.
 • Κοχλιοφόροι συμπιεστές αερίου χωρίς λάδι για χερσαία ή παράκτια χρήση LNG. Οι κοχλιοφόροι συμπιεστές μεταβλητής ταχύτητας της εταιρείας μας χειρίζονται αποτελεσματικά τις διεργασίες μεθανίου/βιομεθανίου και LNG ως καυσίμου με πίεση έως 26 bar(a) και παροχές έως 9.000 m³/h

 

Εμβολοφόροι συμπιεστές αερίου

Φυγοκεντρικοί συμπιεστές αερίου

Κοχλιοφόροι συμπιεστές αερίου

Οι συμπιεστές αερίου που διαθέτουμε εξυπηρετούν τον κλάδο σας και τις εφαρμογές σας

Ανακαλύψτε τα υπόλοιπα προϊόντα υψηλής πίεσης που διαθέτουμε, όπως αεροσυμπιεστές και συστήματα ενίσχυσης υψηλής πίεσης, συστήματα ενίσχυσης αζώτου και το προηγμένο σύστημα ελέγχου της εταιρείας μας.