Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Efficient air supply for high volume applications

Our custom-designed air and nitrogen compressors ensure you are getting the most efficient compressor products for your specific application.

Optimum CAPEX to maximize your investment

Atlas Copco air separation compressors are designed with reduced component complexity in mind. This combined with our global supply chain helps you attain your facility CAPEX goals.

Four generations of reliable compressor design

Growing demand has resulted in the development of large-scale air separation units. Atlas Copco has developed industrial gas compressors for facilities large and small, and can help you meet your expanded air supply and efficiency targets.

Designed for many industrial gases applications

From towering air separation units serving steel plants to complex and winding chemical plant structures, our centrifugal air compressors are at the heart of many industrial gases applications:

Air separation

 • Main air
 • Booster air
 • Nitrogen booster
 • Oxygen compression 
 • Hydrogen carbon monoxide plants (HYCO)
 •  CO Compressor, Multi-sectional 
 • Atlas Copco supplies, installs and services your industrial gas compressors, along with your compressed air equipment. Discover all our solutions, learn about working principles and read stories of our customers.

   

   

   

  Efficient solutions for your process

  Customer's success story

  Loading...

  The Gas and Process division of Atlas Copco requires additional legal and data disclosures due to local GDPR laws. To view these division-specific policies, please follow these links for more information: Legal Notice  -  Data Privacy  -  Cookie Policy