Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Did you know?

Last year Atlas Copco Gas and Process' fleet of new energy expanders and compressors captured 2.7 million metric tons of CO2. This waste energy was used for district heating, power generation and used to create power for various processes instead of being released into the environment. The graph to the right shows the impact 2.7m metric tons of CO2 can have on our lives.

New Energy isn’t just for air and hydrocarbons

The extensive New energy market experience we have doesn’t just apply to air and hydrocarbon processes. Any industry that generates low-grade waste heat – district heating, food, dairy and paper processing – can benefit from new energy solutions for their facilities.

Going green doesn't mean more expensive

In the past companies had a choice – sustainability or profitability. Atlas Copco Gas and Process new energy compressors and expanders feature proven efficiency to not only capture and store energy but can also harness this power to generate electricity.

Your New Energy parnters

Industries around the globe are realizing the need to reduce their environmental impacts. We’ll work with you from day one to design custom machinery that meets your environmental goals while also lowering your OPEX costs.

New Energy Applications

Here are just a few applications where Atlas Copco Gas and Process can help lower your environmental impacts as well as your OPEX costs:

Geothermal power generation • Organic Rankine Cycle (ORC) and binary waste heat recovery systems

 • ORG geothermal applications


Waste heat recovery


 • Cement kiln furnaces

 • Open cycle gas turbine plants

 • Gas turbine pipeline compressors

 • Cold energy recovery in LNG terminals


Render of PLD expander

Pressure letdown expander

Pressure letdown (PLD) expanders


 • Energy recovery from pipeline pressures 

Heat pumps


 • Energy-intensive processes w/ low grade waste heat output
 • Paper industry
 • Dairy industry
 • Food processing
 • District heating / cooling

Turboexpander and compressor solutions for your New Energy processes

The Gas and Process division of Atlas Copco requires additional legal and data disclosures due to local GDPR laws. To view these division-specific policies, please follow these links for more information: Legal Notice  -  Data Privacy  -  Cookie Policy