Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Wastewater treatment plant aerial view

Wastewater Treatment

Oil-free air blower solutions for each wastewater treatment application both industrial and municipal. We offer clean air technology that matches all your aeration needs. With high energy efficiency and low total cost of ownership.

Contact our expert

Energy efficient blowers

For each application in a wastewater treatment plant we can provide you the most optimal solution. Our oil-free screw technology with variable speed drive for example, lowers your energy consumption by 30% on average compared to other technologies. Lowering your total cost of ownership.

Clean air for treating wastewater

All our blowers are ISO 8573-1 (2010) Class 0 certified: Guaranteeing that the air is not contaminated during the compression process. We are the only compressor and blower manufacturer that has ISO 22000 certifications.

All blower technologies available

We offer all blower and low pressure technologies, developed and produced in house by our engineers. Ideal for wastewater treatment applications. Lower noise and vibration levels or airflow regulation with a variable speed drive. Our products can be tailored to match all your needs.

Efficiency and reliability is key for low cost of ownership

Up to 70% of the energy consumption in a wastewater treatment plant is used for aeration. Additionally, five to ten times the purchase price of a blower will be spent on the energy consumption of the units. Keeping energy costs down is key to keep total operational costs low. We are committed to keeping your operational costs down by offering one of the most efficient and reliable machines on the market, making your investment profitable as soon as possible. >More on energy efficiency

Reducing the environmental impact of wastewater treatment

Efficient water management becomes increasingly important due to scarce availability of resources and the rising financial pressure. When counting on an air supply to keep the bacteria alive during the treatment process oil contamination is not desirable. That is why our products are oil-free, helping you, in addition to reducing your energy consumption, to further reduce your impact on the environment.

Global installed base and aftermarket service

Our sales and service network is spread over 180 countries worldwide and we are servicing thousands of low pressure compressed air installations throughout the world, making sure your equipment is always working at peak efficiency and downtime is limited to a minimum.

Customer stories

Applications

Diffused aeration

As bacteria can't survive without oxygen, a continuous oil-free air supply is important for the quality of your wastewater treatment process. The supply of wastewater can vary during the day so it's crucial that your blower installation can handle a variable air flow demand. We offer you both fixed speed blowers with a high turndown as well as energy efficient variable speed drive blowers.

Filter backwashing

Backwashing refers to pumping water backwards through the filter. Oil-free air prevents filter media from becoming dirty and unusable. It is a form of preventive maintenance so that the filter media can be reused.

Aerated lagoon

An aerated lagoon is a treatment pond that promotes biological oxidation of wastewaters. The diffused aeration system's efficiency has a direct impact on the quality and level of wastewater treatment that the lagoon achieves.

Activated sludge process

Air and microorganisms are used to biologically oxidize organic pollutants, producing waste sludge containing oxidized materials. The air in conventional activated sludge systems must be oil free to avoid contamination of the water.

Sequencing Batch Reactor (SBR)

SBRs are activated sludge processes designed to operate under non-steady state conditions. Operated in true batch mode with aeration and sludge settlement in the same basin. During the aeration phase, airflow is diffused in the tank. Thanks to fixed speed units the energy consumption is much lower, generating a competitive cost advantage.

Membrane bio-reactor (MBR) systems

A version of the conventional activated sludge system where solid and liquid separation is done by a membrane (micro- or ultrafiltration). Resulting in advantages for process control and product water quality but high energy consumption and intensive bio treatment process.

Oil-free blower solutions for Waste Water Treatment