Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Custom products for your energy recovery application

All Atlas Copco Gas and Process expanders are available in fully customized products that perfectly match your facility's temperature, pressure and power requirements.

Efficient energy recovery and storage solutions

Efficiency is paramount to meaningful energy recovery. Our turboexpander products use one of the most efficient drive designs in the industry to ensure your energy recovery applications are operating at peak capacity.

Equipped with integral gear technology

Our integrally-geared technology is one of the robust and efficient designs in the market. Let us custom-engineer an integrally geared solution to keep your energy recovery operation running smoothly.

Find out more about integral-gear technology

Renewables and energy recovery applications

Make the efficiency of our renewables technology work for you. We deliver compressor and expander solutions for these applications:

Geothermal ORC power plants

Anchored firmly at the heart of your binary Organic Rankine Cycle (ORC) based power plant, Atlas Copco turboexpanders help you to reliably harness low-to-mind temperature geothermal resources. These resources represent the largest share of the world’s geothermal energy potential.

Waste heat recovery ORC power plants

Many industrial processes produce heat as a by-product. Normally released into the atmosphere, this waste heat can be recovered and turned into useful electrical power. Find out how Atlas Copco turboexpanders help you to convert lost energy from flue, stack or combustion gas into a power-saving asset.

Pressure letdown stations

As natural gas continues to grow as a preferred energy source worldwide, pressure letdown stations are emerging as a growing field for emission-free electricity generation. Atlas Copco’s patented letdown solutions help you to reduce your pressure in an economical way, harvesting true green energy.

Download our turboexpander brochure

Turboexpander and compressor solutions for your process

Customer stories

The Gas and Process division of Atlas Copco requires additional legal and data disclosures due to local GDPR laws. To view these division-specific policies, please follow these links for more information: Legal Notice  -  Data Privacy  -  Cookie Policy