Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Sustainable solutions for your most complex process needs

No matter the market, our approach is the same: To design a solution perfectly suited to your needs, no matter how rigid the environment

Robust and reliable production

Maintaining a stable supply of air or gas is critical for plant production and uptime. We custom-engineer some of the most reliable machines in the industry, helping you to keep your process moving

Safe and compliant equipment

The demands of chemical / petrochemical environments require close adherence to international industry and safety standards. We work with you to ensure all of the equipment we provide meets or exceeds all applicable industry standards. Find out more how we comply with API standards for our process equipment


Dependable products for all (petro)chemical applications

Cover all your chemical and petrochemical turbocompressor and turboexpander equipment needs through one partner. Whether standard, expedited delivery, or customized and complex, you’ll find that our complete range of turbocompressor and turboexpander products meets your application needs.

 • Fertilizer Ammonia, Urea, Nitric Acid
 • Refineries MTBE, FCC
 • Gas to Liquid GTL
 • Coal to Liquid CTL
 • Coal to Methanol CTM
 • Gas Aromatics PTA, Phenol, Caprolactam, Maleic Andrehyde
 • Syngas Hydrogen, CO
 • Ethylene / Propylene
 • Polyethylene / Polypropylene
 • Propane Dehydrogenation
 • Butane Dehydrogenation
 • Ethane Cracking
 • Mechanical Vapor Recovery

Products for the chemical and petrochemical industry

Customer stories

The Gas and Process division of Atlas Copco requires additional legal and data disclosures due to local GDPR laws. To view these division-specific policies, please follow these links for more information: Legal Notice  -  Data Privacy  -  Cookie Policy