Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
Marine Air Compressor

Robust marine solutions

For all your marine and offshore applications, no matter how tough the conditions, you can rely on highly energy-efficient and solid compressed air solutions.

contact a marine air expert Find a marine expert close to you

Versatile

Our marine solutions bring together Atlas Copco's state-of-the-art equipment and our decades of experience in the marine business. Our products are designed, tested and certified to weather through the roughest conditions. We always find a solution to match your exact needs. We know our ropes

Transparent

Confidently face the elements, knowing our equipment will not let you down and will not cost you an arm and a leg. Whatever your budget, we find a fitting solution, with the lowest cost of ownership

Nearby

Find our support in every port. We are present in more than a hundred countries, with a condensed dealer network and an extensive service offer. We can have all hands on deck in no time, ensuring you keep running full steam. Where you are, we are - your trusted partner

Our Marine experience...

We provide solutions for multiple Marine Applications

We are available everywhere, see more

Complete air set-ups and compressors for ships and on deck

Get all you need from one supplier. Whether standard or custom, you’ll find we offer end-to-end compressed air solutions for every offshore and marine application, including compressors and set-ups in ships and on deck. This covers both custom equipment and all standard air needs in marine operations:

  • starting air compressors
  • working, control, instrument air
  • air receivers
  • portable air
  • gas & process solutions
  • nitrogen - air treatment
  • high pressure compressors
  • compressed air tools