10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία πιο αποδοτική διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα.
3D images of blowers in cement plant
Κλείσιμο
Air compressor upgrade

Air compressor upgrades

Keep your compressor up to date with the latest technology and components to improve your performance, energy consumption and reliability.
    Contact us

Description

A proven Xchange program

Working conditions are hard for air compressors and vacuum pumps. When after years of operation, it’s time to replace a motor or element, you can insert the newest technologies for even better performance and energy efficiency.

Keeping your total cost of ownership under control, an upgrade program gives you the best return on investment.  

air compressor upgrade

Benefits

Why upgrading your compressor?

Optimized performance
Upgrading your equipment to the newest standards may not only restore your compressors’ original performance, it may actually enhance it.
Enhanced reliability
Years of operation in demanding conditions can take its toll on performance. A motor, element or converter exchange will make your old compressor perform like a new one.
Save energy
Your compressor will be equipped with the latest available options, allowing you to make substantial energy savings.

Xchange element

Increase your performance with an Xchange element

All our elements are specifically designed for your compressor, helping you achieve levels of efficiency that are impossible with generic components. Incorporating our latest element not only restores but enhances your compressor’s performance.

When it’s time to replace the heart of your compressor, turn to the Atlas Copco Xchange elements and continue to enjoy optimal air quality and uptime.

Compressor Element

Why is a genuine oil-free element important for air quality?

The sophisticated technology behind certified Class Zero oil-free air leaves no margin for error. Labyrinth air seals totally separate the oil from the air circuit, and the rotor coating composition and thickness need to be microscopically accurate. If not, even the slightest oil contamination can mean spoilt products, production downtime, recalls, legal actions and a damaged reputation.

When are refurbished elements a valid option?

For oil-injected elements only, Atlas Copco offers a high quality refurbishment program. This complies with the same standards all our products live up to, using our factory know-how and Atlas Copco genuine parts. The entire process is rigorously controlled, resulting in high reliability and uptime of the refurbished element. 

Xchange motor

Save energy with an Xchange motor

We have the motor type that is exactly right for your compressor, offering higher efficiency and a higher service factor than alternative motors. Exchange motors combine the reliable output you need, with a whole new level of energy efficiency.

 

Our technicians have the know-how to fit them quickly, minimizing your production downtime.

compressor motor

What if I install a regular motor myself?

Mounting a motor always requires specific components, but mounting a regular motor in an Atlas Copco compressor is more difficult, because the size and coupling are likely to be different. And since there is no standard procedure for it, you may have to improvise, sourcing additional components as you go along. The consequence is of course prolonged downtime. 

What if I go for a rewind?

A motor rewind may appear to be a low-cost solution, but you will ultimately lose money on the increased energy cost and extra downtime. A rewound motor does not have the same specs it had before the rewind, causing energy consumption to be up to 5% higher. Your compressor will also be unavailable more often and for longer periods. The total life expectancy of the compressor will suffer as well, and the likelihood of a premature failure will increase. Unlike a new Atlas Copco motor, a rewound motor does not come with a warranty.

Xchange convertor

More reliability with an Xchange convertor

Our Neos convertor/inverter is the best match for your equipment, offering the right properties for optimal performance and maximum uptime, including a high cooling capacity and a rugged design to protect sensitive components. Integration in the Elektronikon controller results in user-friendly operation.

 

Profit from our proven Xchange converter and boost your reliability with the latest frequency drive equipment.

compressor inverter - NEOS

What if I don’t replace the compressor invertor?

The VSD convertor is a critical component in the drive train of your compressor. After many years, the harsh operating conditions and high temperatures typical to air compression may become a threat to its reliability. A sudden failure can lead to high repair costs and prolonged downtime of your production.

What if I source a convertor on the market?

Generic convertors are designed for multiple purposes, making them less efficient than our dedicated convertors. They may be inadequate for the demanding operating conditions of a compressor and may even jeopardize the integrity of the electrical installation of your entire plant. Unnecessary features and options generate a higher risk of failure, and extra programming makes servicing more complicated and time-consuming.

Downloads

Related parts

Discover our range of Atlas Copco parts

Service plans

Upgrade to a service plan and maximize your resources

Discover the maintenance solution that fits your needs

Related stories

Read more about air compressor inverter

Contact one of our service specialists.