10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

Βελτιστοποιήστε την εγκατάστασή σας με συστήματα ελέγχου αεροσυμπιεστή

Ο νεότερος κεντρικός ελεγκτής μας, ο Optimizer 4.0, σταθεροποιεί το σύστημά σας και μειώνει το ενεργειακό σας κόστος.
optimizer 4.0 για αεροσυμπιεστές

Βελτιστοποιήστε την εγκατάστασή σας με συστήματα ελέγχου αεροσυμπιεστή

Ο νεότερος κεντρικός ελεγκτής μας, ο Optimizer 4.0, σταθεροποιεί το σύστημά σας και μειώνει το ενεργειακό σας κόστος.
optimizer 4.0 για αεροσυμπιεστές

Βελτιστοποιήστε την εγκατάστασή σας με συστήματα ελέγχου αεροσυμπιεστή

Ο νεότερος κεντρικός ελεγκτής μας, ο Optimizer 4.0, σταθεροποιεί το σύστημά σας και μειώνει το ενεργειακό σας κόστος.
optimizer 4.0 για αεροσυμπιεστές

Βελτιστοποιήστε την εγκατάστασή σας με συστήματα ελέγχου αεροσυμπιεστή

Ο νεότερος κεντρικός ελεγκτής μας, ο Optimizer 4.0, σταθεροποιεί το σύστημά σας και μειώνει το ενεργειακό σας κόστος.
optimizer 4.0 για αεροσυμπιεστές

Βελτιστοποιήστε την εγκατάστασή σας με συστήματα ελέγχου αεροσυμπιεστή

Ο νεότερος κεντρικός ελεγκτής μας, ο Optimizer 4.0, σταθεροποιεί το σύστημά σας και μειώνει το ενεργειακό σας κόστος.
optimizer 4.0 για αεροσυμπιεστές

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία πιο αποδοτική διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα.
3D images of blowers in cement plant
Κλείσιμο
Ξηραντής αέρα

Ολοκληρωμένη σειρά ξηραντών πεπιεσμένου αέρα

Η σειρά ξηραντών πεπιεσμένου αέρα της εταιρείας μας προστατεύει τα συστήματα και τις διαδικασίες σας με αξιόπιστο, ενεργειακά αποδοτικό και οικονομικό τρόπο.

Προστασία του συστήματος πεπιεσμένου αέρα που διαθέτετε και των διαδικασιών σας

Ο επεξεργασμένος αέρας αποτρέπει τη διάβρωση των σωληνώσεων, την αλλοίωση του προϊόντος και τις πρόωρες βλάβες του εξοπλισμού πεπιεσμένου αέρα

Διατήρηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος σας

Μια πλήρης σειρά προϊόντων με σημεία δρόσου από +3 έως -70°C για διασφάλιση της σωστής ποιότητας αέρα για την εφαρμογή σας

Ενεργειακά αποδοτικοί ξηραντές αέρα

Όλοι οι ξηραντές πεπιεσμένου αέρα της εταιρείας μας έχουν σχεδιαστεί για να αποδίδουν με τον πιο ενεργειακά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και έτσι συμβάλλουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Νερό στο σύστημα πεπιεσμένου αέρα;

Γιατί υπάρχει νερό στον αεροσυμπιεστή μου;

Αυτό συμβαίνει σχεδόν παντού, αλλά μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για το σύστημα πεπιεσμένου αέρα και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Αιτίες νερού στο σύστημα πεπιεσμένου αέρα: όταν συμπιέζεται ο αέρας, προκύπτει υγροποίηση υδρατμών. 
Οι ακόλουθοι παράγοντες καθορίζουν την ποσότητα νερού: 

 • Συνθήκες εισόδου 
 • Ποιότητα αέρα περιβάλλοντος 
 • Πίεση 

Η περιεκτικότητα σε υγρασία είναι υψηλότερη στον ζεστό και υγρό αέρα, γεγονός που σημαίνει ότι εξέρχεται περισσότερο νερό από τον αεροσυμπιεστή. Ο πεπιεσμένος αέρας περιέχει λιγότερο νερό, όταν η πίεση είναι υψηλότερη και μπορεί να στεγνώσει πιο εύκολα. Σκεφτείτε ένα σφουγγάρι που είναι μουλιασμένο με νερό, όσο περισσότερο συμπιέζεται, τόσο λιγότερο νερό περιέχει.

Γιατί να προσθέσετε έναν ξηραντή αέρα στο σύστημα πεπιεσμένου αέρα;

Ξηραντής πεπιεσμένου αέρα MDG

Πολλά εργαλεία και εξοπλισμός, που κινούνται με πεπιεσμένο αέρα, δεν αντέχουν στο νερό ή στην υγρασία. Πολλές διαδικασίες, που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα, αφορούν προϊόντα επεξεργασίας που δεν αντέχουν στο νερό ή στην υγρασία. Ένα αναπόσπαστο μέρος του κύκλου συμπίεσης είναι συχνά ο σχηματισμός ελεύθερου νερού στο κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα.

Ο μη επεξεργασμένος πεπιεσμένος αέρας, ο οποίος περιέχει στερεούς, υγρούς και αέριους ρύπους, θέτει σημαντικό κίνδυνο, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα αέρα και στο τελικό προϊόν σας. Η υγρασία, ένα από τα κύρια συστατικά του ανεπεξέργαστου αέρα, μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα προβλήματα: 

 • Το νερό σε ένα σύστημα πεπιεσμένου αέρα συχνά προκαλεί διάβρωση, η οποία προκαλεί σχηματισμό σκουριάς στο σύστημα πεπιεσμένου αέρα. Αυτά τα σωματίδια σκουριάς απελευθερώνονται και μεταφέρονται μέσω του συστήματος πεπιεσμένου αέρα. Η διάβρωση των οργάνων που λειτουργούν με αέρα ή αέριο, παρέχει εσφαλμένες τιμές μέτρησης, προκαλώντας διακοπές ή απενεργοποίηση διαδικασιών του συστήματος. 
 • Η αιτία είναι η φθορά του εσωτερικού τμήματος της γραμμής του πεπιεσμένου αέρα, που δημιουργεί οπές και, κατά συνέπεια, διαρροές αέρα, με αποτέλεσμα την πτώση της πίεσης. Αυτό σημαίνει απώλεια ενέργειας και χρημάτων. 
 • Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή βλάβη στα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα καθώς και μόλυνση των επεξεργασμένων προϊόντων. Το ελεύθερο νερό ή η υγρασία σε ένα σύστημα πεπιεσμένου αέρα μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη βακτηριδίων ή απορρόφηση της υγρασίας από το επεξεργασμένο προϊόν, οδηγώντας σε αποκλίσεις ποιότητας και αλλοιώσεις του προϊόντος. Για παράδειγμα: μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το χρώμα, την πρόσφυση και το επιφανειακό φινίρισμα της βαφής που εφαρμόζεται με πεπιεσμένο αέρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη του προϊόντος σας και να επηρεάσει την κερδοφορία σας. 
 • Το νερό μπορεί να παγώσει στις γραμμές ελέγχου σε ψυχρές καιρικές συνθήκες, προκαλώντας δυσλειτουργία των στοιχείων ελέγχου.

Πώς λειτουργεί ένας ξηραντής αέρα;

Οι ξηραντές αέρα αφαιρούν την υγρασία από τον αέρα.
Κάθε σύστημα ξηραντή, ξηραντής με υλικό αφύγρανσηςξηραντής ψυκτικού μέσου και ξηραντής μεμβράνηςχρησιμοποιεί τη δική του τεχνική.

Η μέτρηση του ξηρού πεπιεσμένου αέρα μετά την επεξεργασία είναι γνωστή ως «σημείο δρόσου». Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία του σημείου δρόσου, τόσο λιγότερη η ποσότητα υδρατμών στον αέρα. Το σημείο δρόσου είναι η πραγματική θερμοκρασία στην οποία αρχίζει η υγροποίηση των υδρατμών. Για παράδειγμα, εάν το σημείο δρόσου είναι -40°C, αυτό σημαίνει ότι η υγροποίηση ξεκινά μόνο εάν η θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα μειωθεί στους -40°C.

Τα πάντα σχετικά με τους ξηραντές πεπιεσμένου αέρα

Πώς να επιλέξω τον σωστό ξηραντή αέρα για τον αεροσυμπιεστή μου;

Επιλέξτε τον κατάλληλο ξηραντή αέρα για τον αεροσυμπιεστή σας. Είναι σημαντικό να προσδιορίσετε τις απαιτήσεις υγρασίας για τον εξοπλισμό σας προτού επιλέξετε τον ξηραντή αέρα.

Loading...

Τι είναι ο ξηραντής αέρα με σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητών στροφών;

Ο ξηραντής με σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητών στροφών (VSD) μειώνει το κόστος ενέργειας για το σύστημα πεπιεσμένου αέρα, ενώ παράγει αέρα σε σταθερό χαμηλό σημείο δρόσου. Ελέγχει την ταχύτητα του αεροσυμπιεστή ανάλογα με τις απαιτήσεις σας σε αέρα.

Loading...

Κατεβάστε τις λευκές βίβλους μας σχετικά με τους ξηραντές πεπιεσμένου αέρα

Τύποι ξηραντών αέρα

Ανακαλύψτε την ολοκληρωμένη σειρά ξηραντών πεπιεσμένου αέρα:

 • Ξηραντές αέρα με υλικό αφύγρανσης
  - Ξηραντές αέρα με υλικό αφύγρανσης δύο πύργων: ξηραντές χωρίς θέρμανση, ξηραντές αέρα με φυσητήρα με εκκένωση, ξηραντές αέρα με φυσητήρα Zero Purge, ξηραντές με θερμότητα συμπίεσης και θερμαινόμενοι ξηραντές με εκκένωση
  - Ξηραντές με περιστρεφόμενο τύμπανο
 • Ξηραντές αέρα ψύξης (επίσης γνωστοί και ως ξηραντές ψυκτικού μέσου)
 • Ξηραντές αέρα μεμβράνης

Ολοκληρωμένη σειρά ξηραντών πεπιεσμένου αέρα

explainer icon