10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία πιο αποδοτική διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα.
3D images of blowers in cement plant
Κλείσιμο
air compressor filters

Air compressor filters and separators

Avoid damage or performance loss in your compressors or vacuum pumps. Keep away dust and dirt contamination with genuine air compressor filters and separators.
    Contact us

Description

Maximize air compressor lifespan

Dust and dirt contamination may cause damage or performance losses of rotors and their housings. Specific filter elements and high grade filtration efficiency guarantee your installation’s uptime. Built to withstand high operating pressures, our filters have a superior service life thanks to their high dirt holding capacity and temperature resistance.

What is the risk of non-genuine filters?

Alternative filters are often designed to accommodate multiple machines by making concessions to their specifications. A one-size-fits-all component may cause pressure drops, increased energy consumption or breakdowns. Only genuine Atlas Copco air and oil filters, guarantee the performance and integrity of your equipment.

Benefits

Why Atlas Copco filters and separators?

High quality filtration
The configuration and careful selection of the filter materials is key to all filter’s performance, ensuring maximum filter lifetime, minimal pressure drop and optimal quality of the outlet air.
Prevent contamination
All our filters are designed for your compressor and ensure a perfect fit, preventing unfiltered air or oil from passing through.
Reduce oil consumption
Low oil carry-over keeps your oil consumption to a minimum.

Air filter

Keep the particles out with Atlas Copco air filters

Compressors operate in many different types of environment, affecting the inlet air. Impurities, such as dust particles, are mostly invisible to the naked eye. But they can cause damage to the compressor element, reducing its efficiency or even causing failure. They can also make the lubricant age faster and disrupt its capacity to protect metal components.

 

The air filter is designed to protect your equipment by keeping these particles out. Developed by our dedicated team of experts, it strikes a balance between highly efficient filtration, long lifetime and minimal pressure drop.

 

compressor air filter
Everything you always wanted to know about air filters
Protect your compressor with genuine air filters
Everything you always wanted to know about air filters
 
Everything you always wanted to know about air filters

Protect your compressor with genuine air filters

Everything you always wanted to know about air filters

Loading...

Oil filter

Protect your oil system with Atlas Copco oil filters

Impurities in the oil can cause damage to the compression element's rotors and housing, resulting in reduced performance and higher operational costs. They can also harm the bearings, leading to rotor contact, possible element failure and production downtime. Finally, they shorten the lifetime of components and of the oil itself.

 

The oil filter captures dust, deposits and other foreign particles, ensuring a clean oil flow to the compressor element. Apart from protecting the bearings and other mechanical components, it prevents premature clogging of the air/oil separator.

 

Compressor Oil filter
Everything you always wanted to know about oil filters
Protect your compressor with genuine oil filters
Everything you always wanted to know about oil filters
 
Everything you always wanted to know about oil filters

Protect your compressor with genuine oil filters

Everything you always wanted to know about oil filters

Loading...

Oil separator

Extracting the oil with the Atlas Copco oil separator

The compressed air that leaves the compressor element is a mixture of air and oil. However, to prevent contamination of production equipment or end products, you need high-quality air. That's why the oil content in the air that leaves the compressor should be reduced to an absolute minimum! The best in class oil-air separation guarantees a typical oil content of 2 ppm with an absolute maximum of 3 ppm.

 

In the air/oil separator, the oil mist is liquified intro droplets that collect at the bottom. From there, the oil is filtered and sent back to the compressor element.

 

Compressor oil separator
Everything you always wanted to know about air/oil separators
Go for the performance and quality of genuine air/oil separators
Everything you always wanted to know about air/oil separators
 
Everything you always wanted to know about air/oil separators

Go for the performance and quality of genuine air/oil separators

Everything you always wanted to know about air/oil separators

Loading...

Downloads

Related parts

Discover our range of Atlas Copco parts

Service plans

Upgrade to a service plan and maximize your resources

Discover the maintenance solution that fits your needs

Related stories

Read more about air compressor parts

Contact one of our service specialists.