10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία πιο αποδοτική διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα.
3D images of blowers in cement plant
Κλείσιμο
Air compressor oil

Air compressor oil, lubricants and fluids

Air compressors and vacuum pumps need specific lubricants and fluids to achieve maximum uptime, performance and lifetime. Atlas Copco air compressor oils and fluids cover all your needs.
    Contact us

Description

Composed for optimal performance

To keep your compressor operating reliably and cost-effectively, oil plays multiple vital roles. It protects rotating parts to avoid metal-to-metal contact. It absorbs the heat to ensure optimal working temperatures. It seals the clearances between the rotors and the housing, preventing air backflow and reduced output. Finally, it absorbs contaminants or carries them off to the oil filter.

 

What makes every Atlas Copco lubricant unique is the mix of additives. These ensure the lubricant will perform just as it should. 

Compressor oil

What if I use a generic compressor oil?

Generic, standard oils are made for various types of equipment with standard requirements. However, compressors and vacuum pumps are complex instruments and often operate in demanding conditions. Based on our expertise in compression and in close collaboration with oil companies, we develop a unique additive package that meets all the demands of your equipment.

What is the risk of choosing the wrong compressor oil?

There are several dangers for the equipment if the wrong lubricant is used. The equipment lifetime can be reduced, deposits can form on the oil circuit and on moving parts, and the lubrication of vital parts is insufficient. Non genuine lubricants can reduce the sealing, corrode metal parts due to oil oxidation, and cause oil carryover, causing poor air quality due to oil particles in the system. Avoid these risks by choosing Atlas Copco lubricants.

Every type of air compressor and vacuum pump needs a specific oil to achieve maximum uptime, performance and lifetime. Our air compressor oils and fluids cover all your needs.
Genuine Atlas Copco compressor oil
Every type of air compressor and vacuum pump needs a specific oil to achieve maximum uptime, performance and lifetime. Our air compressor oils and fluids cover all your needs.
 
Every type of air compressor and vacuum pump needs a specific oil to achieve maximum uptime, performance and lifetime. Our air compressor oils and fluids cover all your needs.

Genuine Atlas Copco compressor oil

Every type of air compressor and vacuum pump needs a specific oil to achieve maximum uptime, performance and lifetime. Our air compressor oils and fluids cover all your needs.

Loading...

Benefits

Why choose Atlas Copco compressor oil?

Unique mix of additives
The right composition of well-balanced additives is essential for the performance and lifetime of the oil. Preventing oxidation is one of the main objectives, to protect critical parts from being contaminated or damaged. Prevent foaming of the lubricant, especially in the air/oil separator, means protecting the quality of the outgoing air.
Preventing wear
Having the right protective film over rotating parts is all about viscosity behavior at different temperatures, combined with anti-wear additives that form a chemical coating. This prolongs the lifetime of rotors, bearings and gears and prevents breakdowns.
Compatible with all parts
The oil in the compressor comes into contact with multiple components, made of a wide variety of materials, from metals to softer materials for gaskets and seals. Only the right oil composition makes it suitable for contact with all these different parts and consumables.

Oil types

Pick the right type of compressor oil

The combination of your compressor or vacuum pump, application and ambient conditions is unique. So to get the best performance and reliability, choose a one-of-a-kind lubricant as well. Our range includes synthetic oil, mineral based oil and NSF Food grade oil. Explore our range or contact your Atlas Copco representative today.

Need help in selecting the right compressor oil?

Downloads

Related parts

Discover our range of Atlas Copco parts

Service plans

Upgrade to a service plan and maximize your resources

Related stories

Read more about air compressor oil

Contact one of our service specialists.