10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία πιο αποδοτική διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα.
3D images of blowers in cement plant
Κλείσιμο
Carbon capture

Carbon capture using compressed gas solutions

We have the solutions for your carbon capture operations. We're offering piston and centrifugal compressors with unrivalled efficiency and reliability. Together with you, we move towards an eco-friendly future. We know responsibility lies in our hands.

Carbon dioxiode capture

Carbon dioxide is an unfortunate byproduct of many industrial processes. We can now capture the expelled CO2 that would previously enter the environment and apply it to different processes. Because of the low relative density of CO2, our compressors are a critical piece of equipment to increase the volume of CO2 for reuse or storage.

Carbon dioxide storage

Once CO2 is captured and compressed it can be stored for future use or sequestered deep underground in defunct oil wells or other geological formations. We are at the forefront of CO2 storage initiatives that save expelled CO2 for future energy or heating needs.

Expertise in CO2 compression requirements

Comply with all relevant international standards. Our equipment is designed, manufactured and tested to comply with strict regulations.

Save tons of carbon dioxide

You no longer need to buy CO2. Whether you’re in food and beverage packaging or fertilizers , benefit from our expertise in both wet and dry CO2 management. 

Uses of carbon dioxide in industry applications

What is the difference between compressed CO2 an compressed air?
compressed CO2 vs compressed air
What is the difference between compressed CO2 an compressed air?
What is carbon dioxide used for in industrial plants?
CO2 for decaffeinating coffee
What is carbon dioxide used for in industrial plants?
Supercritical CO2 – using carbon dioxide as a working fluid
supercritical CO2 compander
Supercritical CO2 – using carbon dioxide as a working fluid
By compressing carbon dioxide beyond its critical point (above 200 bar(a)) the properties of CO2 in its liquid and gas phases are identical. This sCO2 “fluid” can then be used in various hydrocarbon-dominant processes. High-pressure centrifugal compressors and Companders™ (a compressor-turboexpander on a shared gearbox) can be engineered to support Brayton-cycle processes to produce sCO2
 
By compressing carbon dioxide beyond its critical point (above 200 bar(a)) the properties of CO2 in its liquid and gas phases are identical. This sCO2 “fluid” can then be used in various hydrocarbon-dominant processes. High-pressure centrifugal compressors and Companders™ (a compressor-turboexpander on a shared gearbox) can be engineered to support Brayton-cycle processes to produce sCO2
By compressing carbon dioxide beyond its critical point (above 200 bar(a)) the properties of CO2 in its liquid and gas phases are identical. This sCO2 “fluid” can then be used in various hydrocarbon-dominant processes. High-pressure centrifugal compressors and Companders™ (a compressor-turboexpander on a shared gearbox) can be engineered to support Brayton-cycle processes to produce sCO2
CO2 recovery in breweries
Compressed air in the brewery industry for operating machines, in fermenting and in bottling. The first brewery to install an oil-free water-cooled compressor, supplied by Atlas Copco in 1967, was Heineken in Holland.
CO2 recovery in breweries
High Pressure CO2 process machinery for fertilizer production
Carbon capture Fertilizer
High Pressure CO2 process machinery for fertilizer production
Specifically engineered to handle the demands of high-pressure fertilizer production, our integrally-geared C02 compressors are made to withstand your most challenging production requirements.
 
Specifically engineered to handle the demands of high-pressure fertilizer production, our integrally-geared C02 compressors are made to withstand your most challenging production requirements.
Specifically engineered to handle the demands of high-pressure fertilizer production, our integrally-geared C02 compressors are made to withstand your most challenging production requirements.
Our customer tells us how he recovers and reuses CO2 in rice processing

Reduce your environmental impact and save money too

Our Italian customer in Italy uses CO2 to control insect pests in their production process to guarantee rice quality and safety. At the end of the process, instead of being released in the atmosphere, the CO2 is recovered up to 80%

Loading...

Selecting the right carbon dioxide compressor

5 tips for choosing a carbon dioxide compressor manufacturer
CO2 reduction - choosing a CO2 compressor manufacturer
5 tips for choosing a carbon dioxide compressor manufacturer
CO2 compressors tuned to your specific process
CO2 booster 3D setup
CO2 compressors tuned to your specific process
Our solutions are perfectly suited for food and beverage industry. CO2 is required for the carbonization process of carbonated drinks and beer. We're offering compressors when large CO2 flows are necessary.
 
Our solutions are perfectly suited for food and beverage industry. CO2 is required for the carbonization process of carbonated drinks and beer. We're offering compressors when large CO2 flows are necessary.
Our solutions are perfectly suited for food and beverage industry. CO2 is required for the carbonization process of carbonated drinks and beer. We're offering compressors when large CO2 flows are necessary.
The importance of getting gas compressor sizing right
calculation tool diagram
The importance of getting gas compressor sizing right

We can help you turn your waste stream into substantial savings. When you choose our CO2 compressor, you invest in a high quality product, 24/7 customer service and a sustainable future. With our CO2 recovery system, you can capture, store and reuse CO2 while reducing your emissions up to 80%.

Using CO2, helping the environment and your bottom line

Carbon dioxide reduction

There is always an added dimension when it comes to using CO2. Because, as opposed to compressed air or other industrial cases like nitrogen or oxygen, the potential impact on the environment always has to be taken into account in terms of CO2 emissions.

That is why the origin of CO2 plays a major role – as well as what happens to the carbon dioxide once it has fulfilled its purpose.

What any user of carbon dioxide should avoid if at all possible is to produce CO2 for the application and then simply release it into the atmosphere.

Fortunately, there are technologies available that make this unnecessary, such as reusing or capturing CO2.

Even better, while the release of carbon dioxide into the atmosphere is increasingly punished by governments trying to curb the effects of climate change, e.g. in the form of taxes and fines, the aforementioned technologies are often incentivized.

That is why carbon capture is enjoying growing popularity. This technology not only prevents CO2 from being released into the atmosphere – and therefore allows businesses to do their part to protect the environment – it is also a financially attractive option.

How attractive? In many cases, the entire return on investment in carbon capture equipment comes from lower taxes. In addition, any CO2 that is not reused can either be stored or sold.

Finally, in a world in which customers are increasingly environmentally aware and sustainability is a major selling point, carbon capture can also offer businesses an image boost as a green company that cares about the world we share and does its part to preserve it.

Carbon capture using compressed gas solutions

explainer icon