Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Chemicals producer Kao Group, Japan, saves 52 tons of diesel per year

As Japan’s largest producer of chemicals for consumer use, Kao Group has been committed to environmental protection and implements this throughout its development and production processes. It was this need to minimize energy consumption that led them to choose Atlas Copco equipment, which provides 100% pure, clean air that complies with ISO 8573-1 Class 0 certification and boosts energy efficiency at Kao.

Λύσεις επανάκτησης ενέργειας Αεροσυμπιεστές χωρίς λάδι Class 0 Χημικά και πετροχημικά Έλεγχος και παρακολούθηση

Since Kao Group’s Shanghai Kao Minhang Factory (Shanghai Kao) went into operation in 1996, several oil-free screw compressors have provided compressed air for the different production lines. Recently, the company purchased another five ZR oil-free screw compressors, including two ZR 110s, two ZR 75s and one ZR 90 VSD (variable speed drive) compressor.

Heat recovery units save 52 tons of diesel oil per year

ZR 90 VSD FF  installation

Shanghai Kao also closely monitors the energy consumption of its air compressors. When the company discovered that energy consumption accounts for over 75% of the life cycle costs of the compressors, they began to consider energy recovery to heat water used in their production processes.

As much as 94% of the electrical energy used by an air compressor is converted into heat and lost through radiation in the compression process. The remaining 6% is converted into compressed air heat losses. Therefore, a properly designed heat recovery unit can recover up to 94% of this available thermal energy to heat air or water (up to 90°C or 140°F). Preheated water can be used in the application process to reduce the use of traditional energy sources.

Kao uses pure water at a temperature of 80℃ in the filling process. They previously used a diesel boiler to heat the water. Since the installation of energy recovery units in the two ZR 110 compressors, they are able to preheat the process water to 40℃ using this system. As a result, Kao estimates it saves 52 tons of diesel oil per year.

ES Central controllers ensure optimal compressor performance

In order to meet other requests from Shanghai Kao, we also recommended ES central controllers, which enable simultaneous monitoring of several compressors from one location. This helps ensure optimal performance during manufacturing and helps Kao save energy, decrease maintenance, reduce downtime, increase production efficiency and improve the quality of their products.

Save up to 30% on energy with an annual energy audit

The service team also provides optimized service products such as an annual energy audit, which can help Kao save up to 30% on energy and ensure that all equipment operates at maximum efficiency and minimal cost.

A growing number of customers have begun to pay attention to lifecycle costs, and they all want to realize the benefits of energy savings and emission reduction at their companies. Energy savings and emission reduction are priorities and we are devoted to meeting the demands of our customers with sustainable solutions.

Wang Tingzhong , Sales Engineer Atlas Copco Service