10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία πιο αποδοτική διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα.
3D images of blowers in cement plant
Κλείσιμο

Highest efficiency

Due to multi-speed capability for optimal speed on each stage and reliability for your process.

Smallest possible footprint

Due to compact design single gear box and single coupling. No need for additional gear box and no additional coupling at higher compression service

Intercooling after each stage possible

Resulting in isothermal compression: less power consumption and installed power of the driver system

Improving compressor and expander efficiency

Operating two pinions through one common bull gear, integrally geared design provides multi-speed capability for your turbocompressor and turboexpander. This allows you to run each machine stage at its optimum speed, ultimately giving you best efficiency possible. Generally, it is economically desirable to use the smallest possible compressor. The higher the flow coefficient, the larger the suction rate for any given impeller diameter. For a multi-stage compressor, the first stage impeller is designated to have the maximum flow coefficient. The flow coefficient of the subsequent impellers decreases as inlet volume decreases, if the shaft speed is constant (e.g. single shaft technology). Increasingly, that leads to sub-optimal designs as the suction volume of the subsequent compressor stages decreases.

Optimal efficiency and cost

With integral gear technology, the speeds of the subsequent impellers along the compression are adopted in order to achieve the best possible design in terms of your equipment efficiency and cost. As a matter of fact, integral gear technology is extremely well suited to customize compressors to your specific process conditions and requirements – especially for higher pressure ratios.

The roots of integral gear technology

Our track record includes hundreds of integrally-geared units built according to API 617, chapter 1 and chapter 3. Integrally geared equipment was introduced almost 70 years ago in the air separation industry. Subsequently, it emerged as a proven technology, benefiting from advancements in aerodynamic, rotor-dynamic and thermodynamic knowledge, and from advanced methods to producing accurate rotating and various complex components – all this at reasonable costs. Improvements to shaft seal technology further drove the move, with integrally geared compressors being fully accepted by refinery and petrochemical markets after its inclusion into 7th edition of API 617 in chapter 3 in 2002. With decreasing complexity, higher reliability and lower weight through compact design, that’s even more so the case today.

Download our turbocompressor brochure

Download our turboexpander brochure

Watch our video: See integral gear technology at work

High-pressure CO2 video

High-pressure CO2 compression for various applications

View it here

Loading...
GT-Series centrifugal compressors
six stage integrally geared turbocompressor for PSA tail gas application
GT-Series centrifugal compressors
Use integral gear technology, the industry's most efficient gear design, in your process. See how
 
Use integral gear technology, the industry's most efficient gear design, in your process. See how
Use integral gear technology, the industry's most efficient gear design, in your process. See how

Turbocompressors and turboexpanders for your process needs