Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

ISO 22000

Certified food and beverage compressor systems

Τρόφιμα και ποτά Class 0

We are the first compressed air manufacturer receiving ISO 22000 certification for our oil-free production facility in Antwerp, Belgium. Which means we have implemented the same procedures as used by top food companies


Simplified certification processes

Our Z compressors, related dryers and filters are ISO 22000 certified, making your ISO 22000 certification process easier

Expert service

Consult our experts for your ISO 22000 certification process. Whenever the ISO 22000 standard is revised, we can assist you with the update

Transparency and certainty

Your oil-free air compressor equipment was designed and assembled in a controlled, clean and safe environment. We have a transparent and documented Food Safety Management System in place

ISO 22000 certification criteria

ISO logo Lloyds registe

ISO 22000 plays a vital role in ensuring quality and transparency in food processing and production facilities, including feed plants. There are three primary safety hazards in food and beverage manufacturing that ISO 22000 addresses: biological, chemical and physical. 

The key components of the ISO 22000 certification seek to address those hazards by identifying and dealing with them. Earning ISO 22000 Certification involves:

  1. a documented food safety management system 
    to manage the processes throughout the facility
  2. establish prerequisite programs 
    to ensure a sanitary environment
  3. institute an Hazard Analysis Critical Control Point principal
    which identifies, prevents and eliminates hazards (HACCP)

Like top food companies

In 2015, we received ISO 22000 certification for our oil-free production facility, which manufactures oil-free air compressors, blowers and air treatment products in Antwerp, Belgium. In order to comply, we implemented the same Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) and safety procedures as used by top food companies.
Derived from the ISO 9001 quality assurance certification, ISO 22000 is aimed at any organization in the Food and Beverage industry that wishes to implement systems that consistently provide safe food products. According the standard, an organization needs to demonstrate its ability to control food safety hazards.