Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Energy Storage Systems

ZenergiZe range, your clean and quiet source of energy

Contact us

The new ZenergiZe range from Atlas Copco takes modular energy storage to a new level. Developed with sustainability in mind, it helps operators to dramatically reduce their fuel consumption and CO2 emissions, while delivering optimal performance with zero noise and virtually no maintenance.

Leveraging the benefits of high-density lithium-ion batteries, the ZenergiZe units are compact and light compared to traditional alternatives, yet capable of providing over 12 hours of power with a single charge. They can serve as the primary source of power and, alternatively, they can be combined with a generator to enable smart load management. 

These Energy Storage Systems are ideally suited for noise-sensitive environments, such as event or metropolitan construction sites, telecoms, or rental applications, to resolve low load problems and storage renewable energy. Also, the large ZenergiZe units can work in parallel with other Energy Storage Systems and become the 'brain' of a microgrid. 

Zero CO2 emissions

When the Zenergize is used as a standalone source of power and charged by a renewable energy source, it produces zero CO2 emissions.

Zero Noise

Unlike generator-powered solutions where the sound of the engine is impossible to eliminate, batteries operate silently.

Zero fuel consumption

When the ZenergiZe operates in island mode and it's powered by renewable sources, there is no fuel consumption.

Energy Storage Systems frequently asked questions

What is a battery energy storage system?

Battery Energy Storage Systems are a simpler way to capture and store energy for its later use. They are not typically used to replace grid power completely. Instead, they often offer short-term solutions in applications where there is no access to grid power. Energy storage systems can also replace generators when they are unsuitable due to noise or pollution concerns. They also work with renewable sources of energy, such as solar panels.

How does a battery energy storage system work?

In a Li-ion battery, the electrolytes carry positively charged lithium ions between the anodes and the cathodes though the separator. When the battery is powering a device, the anode releases lithium ions to the cathode, creating a flow of electrons. In rechargeable batteries, this flow reverses when the battery charges. Then, the lithium ions are released by the cathode and received by the anode.

What are the advantages of energy storage systems?

Lithium-ion batteries enable a new level of sustainability, flexibility and usability, without compromising in power. They are an ideal solution for small businesses with a need for smart power management and for large applications with multiple units. In both cases, they increase the efficiency and often reduce emissions. The fact that Energy Storage Systems have two operating modes (island and hybrid mode) allows the end-user to address any peaks in demands. Their versatility translates into a profitable solution with a low Total Cost of Ownership.

What are the applications of energy storage systems?

Energy Storage Systems can effectively operate at metropolitan constructions, telecom applications and events, and with renewable sources of energy. In a busy construction site, where peaks in demand usually occur during daytime, energy storage systems complement the power supplied by generators. They can also tandem with a generator to service telecom antennas more efficiently. Also, working in island mode, energy storage systems operate where generator noise is unsuitable, for example at events. And, when combined with a renewable energy source, such as solar panels, energy storage systems can become 100 percent sustainable.