Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Portable generators

Power on the move: QEP, P and IP generators up to 12 kVA

Ask us a question +30 2103499600

In any place, In silence, with iP generators

Do not let noise becomes an issue in your outside jobs with Atlas Copco portable generators.

Loading...

12hours

Up to 12 hours before refuelling

21kg

Starting from 21 kg

63dB(A)

As silent as 63 dB(A)

iP generators

- from 21 kg
- silent as 63 dB(A) at 7 m
- 6 hours before refuelling
- multiple units can be connected
- inverter technology

P range generators

- from 52 kg
- silent as 70 dB(A) at 7 m
- 11 hours before refuelling
- AVR electric start

QEP range

- from 42 kg
- silent as 61 dB(A) at 7 m
- 12 hours before refuelling
- AVR electric start
- Remote start

Which portable generator is right for you?

Our complete offer of portable generators

Our complete offer of portable generators

We offer a full line of portable generators, with the objective of covering all your needs.

General everyday use or for frequent single job use?

For general everyday use, or for frequent single job use, the iP and P generators are the perfect solution. These portable generators are focused on contractors for personal use, who require portable power at a moment’s notice.

More intensive use?

If you need something for more intensive use, with higher power levels and extended features then the QEP is the solution for you. All models offer proven reliability, fuel efficiency, low noise levels and long run times between refueling – with a combination that is right for every application. The QEP portable generator is perfect for rental use or larger work sites where the power needs to be shared.

Looking for rental solutions?

The extended safety features of the QEP R minimize the risk of damage to the generator through misuse. Other safety features include an onboard differential circuit breaker.

Silent portable generator

When it comes to urban environments and even lower noise levels, then the QEP S, with its noise suppression design, provides the perfect companion.

Product variations

IP generators from 1.6 to 3 kW; P range from 2.5 to 6.5 kW; QEP from 2.5 to 6.5 kW; QEPR from 5 to 11 kW; QEPS from 3.5 to 11 kW.

Download the brochure

Our solutions portfolio