Κλείσιμο

Ανάπτυξη με τον σωστό τρόπο

Στο Atlas Copco Group, η βιωσιμότητα σημαίνει παροχή μεγαλύτερης αξίας σε όλους τους εμπλεκόμενους με τρόπο που να είναι οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνος.

Υψηλότατα πρότυπα δεοντολογίας

Τηρούμε τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα σε οτιδήποτε κάνουμε, επειδή είναι ο σωστός τρόπος για να δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με:

  • Ο Κώδικας δεοντολογίας μας
  • Την αναφορά ανάρμοστης συμπεριφοράς
  • Την υποστήριξη των επιχειρηματικών εταίρων μας
  • Κριτήρια επιχειρηματικών συνεργατών
  • Εκπαίδευση Κώδικα δεοντολογίας 
  • Τη λίστα απαγορευμένων και δηλωτέων ουσιών

Ταλαντούχοι άνθρωποι και ομάδες

Στόχος μας είναι να έχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που προσελκύει και διατηρεί τα καλύτερα ταλέντα. Δείτε πώς είναι να εργάζεστε σε εμάς, και πώς προσεγγίζουμε τα παρακάτω:

  • Ποικιλομορφία και συμμετοχή
  • Ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη

Στόχοι ομίλου

Θέτουμε σαφείς στόχους και μετράμε την επιτυχία σύμφωνα με τους τρεις πυλώνες που είναι οι άνθρωποι, ο πλανήτης και το κέρδος.