Κλείσιμο

Water for All

Η οργάνωση Water for All είναι η κυριότερη πρωτοβουλία κοινωνικής συμμετοχής του Atlas Copco Group. Χάρη στην αφοσίωση και το πάθος των εθελοντών εργαζομένων, η οργάνωση Water for All χρηματοδοτεί προγράμματα που ενισχύουν ανθρώπους παρέχοντας πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις αποχέτευσης και υγιεινής. Από το 1984, έχουμε απήχηση σε εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο και υπάρχουν τοπικές οργανώσεις Water for All σε περισσότερες από 50 χώρες.                

Η οργάνωση Water for All είναι η πρωτοβουλία κοινωνικής συμμετοχής του Atlas Copco Group.

Η οργάνωση Water for All αγγίζει τις καρδιές των εργαζομένων μας. Ιδρύθηκε στη Σουηδία το 1984 από τους εργαζομένους της Atlas Copco, Peter Håkansson και Torgny Rogert και έκτοτε συνέχισε να εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ισχυρή πεποίθηση ότι το καθαρό νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και σε όλες τις δωρεές των εθελοντών εργαζομένων για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία προσθέτει το διπλάσιο ποσό. Τα χρήματα χρησιμοποιούνται για να ενισχύουν προγράμματα, τα οποία προσφέρουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και βελτιωμένες εγκαταστάσεις αποχέτευσης και υγιεινής σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια επηρεάζονται ιδιαίτερα από την έλλειψη νερού και υγιεινής, και στόχος όλων των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την οργάνωση Water for All είναι να έχουν θετική επίδραση στις ζωές κυρίως των γυναικών και των κοριτσιών.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία της Water for All στο web
Child drinking water with the "water 4 all" icon on the right down corner
Επισκεφθείτε την τοποθεσία της Water for All στο web