Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Centrifugal pump for drainage

PAS and VAR ranges

Contact us today +30 2103499600

Up to 100 mm

solid handlings

Up to 120 m

Max. head

Up to 2100 m3/h

Max flow

There is a surface pump for every need Atlas Copco’s centrifugal water pumps are designed and developed to offer high performance, reliability and ease of use for surface pumping across multiple industries for applications like construction and mine site dewatering, removing floodwater, and other municipal applications. At Atlas Copco we understand pumps, their application and, most importantly, the people using them. We have a complete range of diesel and electric driven pumps that offer durability and long life. Modular design offers flexibility in packaging and easy servicing of wear components means less down time and more pumping without stopping.

PAS range

The PAS range of dry prime pumps are engineered to offer high performance in any conditions. Comprising of an air separator unit and a vacuum pump, it offers rapid automatic priming. Even with suction heights of several meters, the machine rapidly evacuates the air from the suction pipe and starts to pump.

Additionally, thanks to the semi-open impeller, the PAS range is also suitable for pumping liquids with solids in suspensions.

Dry prime pumps

Dry prime pumps

VAR range

The VAR range of wet prime pumps offer a robust and flexible solution for dewatering applications. The technology allows to have a simple first prime due to its first water fill in capabilities.

Due to its open impeller and solids handling capabilities, the equipment perfectly suits for medium construction and flood controls.

Wet prime pumps

Wet prime pumps

Download the brochure

Download pocket guide

Our solutions portfolio