Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Electric submersible pumps

WEDA range

Contact us today +30 2103499600

Loading...

Up to 40% lighter in weight

All models in this range of submersible dewatering pumps have outstanding power to weight ratios. Thanks to the light weight and compact design the pumps are easy to move around and handle.

High wear resistance

High-chrome (55 HRC) impellers provide higher wear resistance

Simple Service

Our unique sealing system makes it possible to carry out maintenance on site.

WEDA dewatering pumps

WEDA small electric submersible pumps and accessories are designed for an extensive range of dewatering applications, across multiple industries. WEDA water pumps feature a built-in starter and motor protection system, along with optional automatic level control. Adjustable wear-resistant rubber diffusors and hardened high-chrome impellers ensure durability in tough environments.

Dewatering pumps

At Atlas Copco, we understand pumps, their applications and, most importantly, the people using them. We have a complete range of high-quality and lightweight electric submersible pumps designed specifically for drainage, sludge and slurry pumping applications and available in global voltages.

WEDA pumps are made for durability. The unique sealing system and modular design make them among the most flexible pumps on the market. Easy to use and maintain, WEDA pumps promise optimal performance. The WEDA seal system is designed to provide the optimum maintenance solution and can be easily fitted at the job site.

Electric submersible pump applications

We understand the dewatering needs of our customers and they spread out based on geography and application. Accordingly our submersible range is developed for Drainage (D), Sludge (S)and Slurry (L) applications.

These applications call for pumps designed specifically for handling corrosive and abrasive media and their solid contents.

WEDA D: Drainage pumps

The WEDA drainage pumps handle either clean or dirty water, even with small solids with the best performance and efficiency.

Applications: general dewatering, ground water, raw water and construction sites


 • Water density up to 1100 kg/m3 

 • Top discharge design 

 • Solid handling 4-12 mm 

 • pH values from 5 to 8


WEDA S: Sludge pumps

The WEDA sludge pumps can handle thick, soft, wet mud or other similarly viscous mixtures of liquids and solids, especially the product of an industrial or refining process.

Applications: water containing mud, sludge or light slurry, tank clean-out, trench and pond cleaning, and mining

 • Water density up to 1400 kg/m3 
 • Bottom side discharge design 
 • Solid handling 25-50 mm 
 • pH values from 5 to 8

WEDA L: Slurry pumps

The WEDA slurry pumps are the toughest, and have the largest apertures to facilitate handling of slurry with the most challenging solids.

Applications: abrasive media with high solids content, quarries, dredging and settling ponds


 • Water density up to 1700 kg/m3 

 • Bottom side and top discharge design 

 • Solid handling 20-60 mm 

 • pH values from 2 to 10


Download the brochure

Our solutions portfolio