Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Easy to maneuver

Compact and light

Performance

Our compressors are so easy to use, you might not notice their advanced technology.

Customized to your needs

You want your compressor to meet your specific requirements. That is exactly why we allow you to customize your compressor with the widest range of options and features.

Our offer of diesel mobile air compressors

From small, over medium to large sized air compressors, you can select the compressor that fits your needs. The essential companion for companies that need to take the tools to perform their work with them – wherever they go. Wherever you require compressed air, our compressors are optimized for easy transport and manouverability. Towed and transported by vehicles across the globe, our range of air compressors is ready to go, and ready to move – when you are. Developed in conjunction with our customers, you can be assured of the most compact size and balanced design coupled with superior levels of efficiency. Plus, many of our models also come with the legendary HardHat® cover!

Full range of electric driven compressors

Our focus on innovation, has created a full range of electric driven compressors.

 • No emissions (since no diesel)
 • Low noise (since no diesel engine)
 • Small and compact portable package, ready to go where you need compressed air
 • A full range including variable speed driven and fixed speed compressors
 • Can you pass the vibration challenge?

  Take the test!

  When it comes to mechanical equipment vibration can never be a good thing. From operator discomfort to reducing the lifetime of your equipment. With the 8 Series never worry about excess vibration again. Take the challenge.

  What do you tow? Discover our 8 series compressor range

  Loading...

  Can the Amazing New 8 Series be beaten by potholes?

  Your portable diesel air compressors goes through a lot. The amazing new 8 Series is trained to just take them in its stride...

  Discover all about the new 8 Series compressor

  Loading...