Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

The amazing new 8 series

2.5-5 m³/min / 70-175 cfm (7 bar / 100 psi)

Contact us +30 2103499600

10models

750Kg

All models weigh less than 750 Kg, including the built in options.

Lightweight

10 models. All below 750 Kg including options with a built in generator and aftercooler.

Legendary toughness

HardHat® canopy for longer lifetime and higher residual value.

Assured reliability

Anti-air lock system for guaranteed engine starting.

The amazing new 8 series: ready to go when you are

The new 8 Series compressor range from Atlas Copco is the result of over a decade of continuous development. For the first time, it’s possible to transport behind a normal passenger car, with no special driving license, a compressor that can produce up to 5 m3/min of air, with a full size fuel tank, aftercooler and generator all incorporated into a compact and lightweight package.

Light and efficient towable air compressor

The new 8 serie mobile compressor

The new 8 series mobile compressor

This is all made possible by the latest development in our pioneering air element design, meaning we can produce a compressor up to 150kg lighter than comparable models. However, we understand that this means nothing without efficiency. Efficiency can mean many things, such as: reduced service time, fuel consumption or increased utilization. The 8 Series ticks all the boxes when it comes to delivering outstanding performance in all of these categories.

The legendary HardHat

Lastly, depending on your application you might ask about robustness, durability, ruggedness or toughness – we have one simple word for all of the above – The HardHat®. This legendary canopy was born in 2005 and the 8 Series features the latest, toughest design.

Ready to go, and ready to move - when you are!

The XAS 88 with Hardhat

The XAS 97 with Hardhat

The XAS 97 was developed in conjunction with our key customers and is ready to go, and ready to move – when you are! Making it the perfect companion for pneumatic tools and other applications that require high free air delivery, such as sandblasting. The XAS 97 comes with a HardHat® canopy. This highly resistant cover is tough, really tough. It withstands dents, scratches and corrosion like no other.

Download library

Product variations

XAS 38 kd ; XAS 48 Kd; XAHS 38 Kd; XAS 58 Kd ; XAS 68 Kd ; XATS 68 Kd ; XAS 77 Kd ; XAS 88 Kd ; XAS 48 ; XAS 68 ; XAS 97 ; XAS 38 ; XAS 48 ; XAHS 38 ; XAS 58 ; XAS 68 ; XATS 68 ; XAS 77 ; XAS 88 ; XAS 48 ; XAS 68 ; XAS 97 .
XAS38kd ; XAS48Kd; XAHS38Kd; XAS58Kd ; XAS68Kd ; XATS68Kd ; XAS77Kd ; XAS88Kd ; XAS48 ; XAS68 ; XAS97 ; XAS38 ; XAS48 ; XAHS38 ; XAS58 ; XAS68 ; XATS68 ; XAS77 ; XAS88 ; XAS48 ; XAS68 ; XAS97 .

Can you pass the vibration challenge?

Take the test!

When it comes to mechanical equipment vibration can never be a good thing. From operator discomfort to reducing the lifetime of your equipment. With the 8 Series never worry about excess vibration again. Take the challenge.

What do you tow? Discover our 8 series compressor range

Loading...

Can the Amazing New 8 Series be beaten by potholes?

Your portable diesel air compressors goes through a lot. The amazing new 8 Series is trained to just take them in its stride...

Discover all about the new 8 Series compressor

Loading...

Check out our onsite mobile solutions portfolio