Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

The ready to go range

What do you tow?
2-7.1 m³/min / 70-250 cfm
(7-12 bar / 100-175 psi)

Contact us +30 2103499600

Service in less than 1 hour

Spin-on filters, easily accessible components and single-side service (on the utility range) allow you to service these compressors really fast.


HardHat canopy

Our towable 8 series units all come with a corrosion-free, durable and strong HardHat PE hood.

Lightweight

All 8 series units are below 750kg, so you can tow them behind a normal passenger car, without special driving license.

Tow and go mobile diesel air compressors

Our 8 series packages are always happy to hit the road. Our towable compressors deliver up to 5 m³/min of compressed air, in packages that are always below 750kg, incl all options. These efficient compressors offer a low fuel consumption, reduced service time and robustness in all weather conditions. Its legendary HardHat canopy is the toughest compressor housing we've ever built.

Our utility compressors offer flows up to 7 m³/min, the same excellent efficiency and can be easily integrated on a truck. Single-side service allows for ease of use and easy serviceability.

Small diesel compressors for construction applications

A towable diesel air compressor is the ideal workmate on your construction site. Some the applications our "ready to go"-range of compressors can cover, include:

  • Handheld pneumatic tools
  • Abrasive blasting
  • Cable blowing
  • Renovation and construction jobs
  • Roadworks
  • Quarrying
  • Rental companies
  • OEM applciations