Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

RTEX

Rewrites the profitability rulebook

Contact me +30 2103499600

Loading...

50%

less air consumption. RTEX is so clever it can cut your air consumption by half. Get a smaller compressor or run two on one. Either way you save money.

25%

less weight, same performance. Now you can get the same job done with a 25 kg RTEX as with a 33 kg heavy breaker. That means less weight to transport and to carry around.

8 hours

of uninterrupted operation. Stiff handles give you full control over the machine. And thanks to an efficient stroke mechanism with a Constant Pressure Chamber, vibration levels are below 5 m/s².

RHEX the power chisel

Less weight and vibration

The RHEX-chisel is specially designed for the RTEX. It maximizes the power from the piston to the ground and it’s also lighter than a conventional chisel, which makes handling easier. The concave design facilitates transport of broken material in order to increase effectiveness, since broken material acts as a dampener. The design also reduces the risk of jamming.


Technical specifications

Model   RTEX 15 RTEX25 RTEX 25 RTEX 25
Weight kg 17 25 25 25
Length mm 674 737 780/685* 780
Air consumption l/s 15,4 19 17,5 18,5
Impact rate bpm 936 816 845 870
Vibration level 3 axes (ISO 28927-10) m/s2 4,6 4,8 5 4,8
Sound power level guaranteed (2000/14/EC) Lw, dB(A) 106 107 107 107
Sound pressure level (ISO 11203) Lp, r=1m 83 90 90 90
Shank size Hex mm 25x108 (1x4 1/4") 25x108 (1x4 1/4") 28x152/28 x 160/28 notch 32x 152/32x160
Part number   8461 0115 10 8461 0125 10 8461 0125 20 8461 0125 30

Related products