Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Breaker and Hammer Air-Oil

All pneumatic tools require some oil in the air line to lubricate the inner moving parts and reduce the wear between them, cooling them and reducing friction. Percussion units (breakers, hammers) without oil cause strong wear on the piston and cylinder. Decades ago, compressors leaked so much oil that it was enough to lubricate hammers and breakers. But that does not happen anymore. Breaker & Hammer Air-Oil is a fully synthetic lubricant with excellent lubricating, rust-preventing and de-icing properties, especially developed for TEX pneumatic breakers and hammers, as well as DIP and DOP pumps, for a smooth continuous operation under extreme conditions.

Features: Benefits:
  • Anti-ice properties thanks to glycol additive with an outstanding operating temperature range from -30 to +50 ºC/-22 to 122 ºF
  • Absorbs water condensate and prevents freezing. 
  • Specially suitable for silenced breakers and hammer where ice can build up in the silencer
  • Excellent to use in high humidity or low temperature climates
  • Anti-corrosion protection
  • Absorbs condensed water, eliminating the need of a water separator: increases efficiency in the airline reducing pressure loses
  • Excellent lubricating properties for non-rotating air tools such as breaker and hammers
  • Readily biodegradable according to OECD301B
  • Environmentally friendly
  • Pneumatic tools work in an open lubrication circuit. Oil ends on the environment, and contamination can result in hefty fines in many places.

Related products and services: