Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Atlas Copco handheld pneumatic hammer TEX 12PE

Light construction and demolition equipment

Smart equipment lets you do more in less time. And for many years to come.

Contact us +30 2103499600

At Atlas Copco, we know the tools of the trade when it comes to designing construction equipment.

Vibration dampening

Try our HAPS enabled machines and you'll feel the difference. HAPS stands for "Hand and Arm Protection System", an innovation that minimizes the impact of vibrations on the operator. With an HAPS-enabled handheld tool, you can work up to 6 times longer every day. Imagine what you can do with that time...

Long lasting quality

Precision engineering, top-quality materials and modern engines with low fuel consumption and lower emissions: Atlas Copco breaks the mold for long-lasting equipment. In case of handheld tools, less parts mean fuss-free products, low lifecycle costs and a high trade-in value.

Flexibility

Swap tools in no time thanks to the quick kick latch or just unscrew the tool. All our working tools are interchangeable between various models. The versatility of our breakers and hammers allows for fast tool changes and less inventory.

Less dust

Demolition work can get dusty, but with our dust collector operators are protected against silica particles.

Discover our pneumatic dust collector today

Download our handheld tools factbook