Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Consumables for Pneumatic Breakers

For your daily machine operation

Contact us +30 2103499600

Air couplings

High-quality claw couplings are one of the most important parts of a compressed air system. Atlas Copco couplings are forged, machined, hardened, galvanized and chromium-plated to withstand almost any abuse they might encounter. They have thinner walls than cast couplings, providing less resistance to air flow. Reduced air flow losses make pneumatic tools work at optimum pressure and air flow. The manufacturing methods allow for thin walls, and thus allow a bigger hole for a given hose diameter. The hole is machined to enable perfect centering and a smooth surface. The seal has a machined seat so that it fits perfectly and does not disturb air flow. In addition, a full portfolio of hose couplings and clamps is available.

Air flow

Consumables
A top-quality claw coupling has thin walls, allowing maximum air flow.

Pressure loss

Consumables
As few as six inferior, flow-choking couplings in the system can result in a power loss of 20% or more.

Productivity

Consumables
A 20% power loss means that at least 20% less work is done.

 

PRODUCT: USE:
Claw coupling Forged. Quick and easy hose connecting system
Claw coupling with swiveling nipple Forged and easier to connect different hose sizes thanks to reduced torsional resistance. The locking nut minimizes the risk of accidental disconnection
Lock spring Simple and effective safety solution to avoid accidental claw coupling opening
Hose clamps Fits the hose and hose nipples or connecting nipples
Hose jointing nipples To join to hoses without couplings, using hose clamps (less connection loses)
Hose couplings Threaded hose connections, alternative to claw couplings
Cup nuts To fix the connection with hose couplings
Branch pipes Simple bifurcation of air lines
Features: Benefits:
  • Minimal air flow disturbance and losses in the air line
  • Increased efficiency and reduced cost of operation, in terms of both time and energy 
  • High-quality manufacturing with outstanding resistance to wear and shocks
  • Increased lifetime and reliability, plus reduced safety risks 
  • Wide portfolio with the right coupling for each application
  • Full-line supplier for the construction industry

Related products and services: