Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Service Kits for Mobile Compressors

Atlas Copco Kits are sets of spare parts for the most common repairs and maintenance operations, collected together in one box.

Contact us +30 2103499600

Atlas Copco Oils & Kits

The quality of components like filters and oils is crucial for the machine performance.
Atlas Copco Construction Technique Service is here to support customers for the long term, and that's why in Atlas Copco we only work with very high quality components that are designed to perform and last.

Loading...

Preventive Maintenance Kits

All-in-one box tailored to match your equipment. Our Preventive Maintenance Kits contain all the parts required for the equipment’s scheduled maintenance program. These kits are easy to obtain and attractively priced. When the repairs are carried out by one of our certified technicians, your machine can achieve maximum productivity.

Wear & Repair Kits

Our Wear & Repair kits are a set of spare parts for the most common repair and replacement operations on your machine. Cost effective and convenient, these kits simplify the service process by ensuring you get what you need.

Start-Up Kits

The Atlas Copco’s Start-Up Kit will help you maximize productivity from the day you acquire your new compressor. The Start-Up Kit includes all preventive maintenance kits, fluids and lubricants for all equipment components, according to the preventive maintenance program and schedule of each machine.

Upgrade Kits

Our Upgrade Kits are an economical solution to ensure your equipment is up to date with the latest Atlas Copco technology. Upgrades integrate proven technological solutions that are readily available and easily installed. These upgrades will maximize your equipment’s productivity and market value, as well as optimize your equipment’s efficiency, increasing your profits.