Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
xas 186 pace controller

It takes PACE to win the race

PACE – the electronic regulation system that allows you to set the pressure on your mobile compressor. So you only need 1 compressor instead of 3.

Contact us directly

PACE - Pressure Adjusted through Cognitive Electronics

A compressor with PACE technology allows you to define the pressure while the machine regulates the flow. One machine can handle the job of three fixed-pressure machines. Using your compressor to operate handheld tools? Then set the machine to 7 bar. Tackling a shotcrete application an hour later? Just switch to 12 bar, connect your tool and go. 

Thumbnail_PACE_XATS_186

Intuitive user interface

Setting the pressure takes just three clicks and presets can be saved for fast toggling. The intuitive controller lets you set select any pressure level within the pressure band of the machine, adjustable with increments of 0,1 bar.


Our controllers are IP 65 rated, built to withstand the elements.


U190 utitlity compressor loaded onto a truck

PACE technology takes the versatility of your compressor to the next level. Operating our equipment should be as easy as moving it. An Atlas Copco mobile compressor gives you more freedom to swap job sites and between applications. This freedom will save you valuable time when setting up, improve your return on investment and save on transport costs.


Atlas Copco's PACE technology

Set the pressure of your portable compressor with the touch of a button.

Easy to use

It only takes 3 clicks to set the pressure thanks to the intuitive user interface. Or just toggle between the presets with just one click. Stop wasting time to change the pressure.

One compressor, multiple applications

Shotcrete applications? Cable blowing? Drilling? Abrasive blasting? In the past, you would have needed three or more machines to get all those jobs done. Now you simply switch pressures and your compressor adapts to the application.

Higher return on investment

Jobs that previously required 3 machines, can now be done with just one. That will save you on investment, set-up and transport costs.

Learn more about PACE technology

PACE is available on these models: