Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Drilling solutions
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Service & Parts
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Temporary energy solutions for the offshore industry

Compressed air, nitrogen, power and steam for all offshore applications.

Request information

With over 50 years of experience in offshore projects, Atlas Copco Rental knows the ropes.

All our offshore equipment is adapted to the harsh and hazardous conditions of open sea.

Atlas Copco Rental does not just provide equipment: we think along with you.

Our project engineers make sure you get a made-to-measure solution and our service engineers can join on the journey to keep your installation in perfect working order. Atlas Copco Rental’s equipment is designed to be seaborne and comes certified for offshore use. Even our on-site service technicians are certified according to all relevant norms and standards.

Read more about certifications and standards.

Offshore oil & gas

Offshore platform - rental project

From the exploration phase, to operations, maintenance and platform decommissioning: Atlas Copco Rental’s equipment is ready to set sail.

Reliable, oil-free compressed air, compact and lightweight power generators from 30 to 1400 kVA, robust steam boilers and versatile nitrogen units support every application on and around your platform.

All our equipment is built for heavy duty in hazardous conditions and certified according to specific oil & Gas industry norms and standards. The same goes for our dedicated offshore service technicians.

Our offshore equipment is ideal for applications such as:

 • Pipeline testing, commissioning and decommissioning
 • Well testing
 • Subsea well removal
 • Seismic exploration
 • Explosive removal, marine growth removal and underwater demolition
 • Lifting and moving
 • Wet buckle contingency
 • Platform instrument air
 • Platform back-up power
 • Download the brochure

Offshore renewable energy

Bubble curtain project - rental offshore

Whatever stage your offshore wind farm project is in, Atlas Copco Rental has equipment that’s up for the task. From oil-free compressed air for seabed preparation, to compact power generators that fit on your TP without hindering operations. Atlas Copco Rental is especially proud of its ISO 8573-1 Class Zero certified oil-free compressors, which are ideal for critical applications, such as noise- and vibration-reducing bubble curtains.

Other applications that we support include:

 • Seabed preparation and seismic surveying
 • Bubble curtains and instrument air during piling
 • Transport barges, air lifting operations
 • Cutting during decommissioning
 • Subsea cleaning and demolition
 • Blasting and water jetting
 • Back-up power

Marine and dredging

LNG tanker

Companies in the marine business need reliable equipment to confidently face the elements, but also cost-efficient solutions. Whether your business is on-shore or on-board, if you need temporary compressed air, nitrogen, power or steam Atlas Copco Rental has an extensive fleet with machines that are designed, tested and certified to weather through the roughest conditions. Planned or unexpected, you can count on our support in every port around the world. Our service technicians are 24/7 on call, so we can have all hands on deck in no time.

Read what our customers have to say about us, in this customer story about dredging.

Application we support:

 • Offshore construction
 • Dredging in harbors, canals or seaways
 • Seabed mining
 • Reefer and cargo power
 • Shipyard testing and maintenance
 • Nitrogen for LNG blanketing